Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Kardiologie, angiologie

Webináre z kardioógie

Webináre z kardioógie

Webová platforma, ktorej cieľom je priblížiť kardiológiu všetkým, ktorí o ňu majú záujem. Napriek veľkému množstvu informácií, ktorými web disponuje, bezplatný prístup ku kvalitnému postgraduálnemu vzdelávaniu v slovenskom jazyku a s možnosťou interaktivity je stále obmedzený. Webimed vznikol, aby túto medzeru vyplnil, a to formou webinárov, webcastov a prednášok určených najmä mladým lekárom, lebo od nich závisí budúcnosť kardiológie na Slovensku.

 
autor: Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: kardiológia, webinár | příloh: 1 | zobrazeno: 131x | publikováno: 24.7.2019

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Dôkladná analýza EKG krivky je základom správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné bigeminicky viazané neprevedené supraventrikulárne extrasystoly môžu imitovať sinusovú bradykardiu a viesť tak k nesprávnej diagnóze dysfunkcie sinoatriálneho uzla. V tomto prípade správna interpretácia EKG záznamu viedla k zmene pôvodného nesprávne indikovaného terapeutického postupu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Miloš Šimurda | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: diagnostika, bradykardia | příloh: 3 | zobrazeno: 1184x | publikováno: 28.12.2017 | poslední úpravy: 30.4.2018

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v perikardiálnej dutine vedie k srdcovej tamponáde, ktorá je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v diastole s následným znížením srdcového výdaja (Obrázok 1). Tamponáda predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý bez urgentnej liečby vedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Kazustika opisuje prípad 63-ročnej onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na perikardiocentézu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Srdcová tamponáda, srdcová tamponáda | příloh: 5 | zobrazeno: 996x | publikováno: 4.12.2017 | poslední úpravy: 30.4.2018

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, ktorý v mladšom veku podstúpil operáciu pre konstriktívnu perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický nález potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. Vykonaná bola parciálna perikardektómia s uvoľnením najmä diafragmálnej steny ľavej komory. Pooperačné obdobie bolo kompikované fibriláciou predsiení s rýchlou odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Konstriktívna perikarditída, fibrilácia predsiení | příloh: 9 | zobrazeno: 1223x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 1694x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kazuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s implantáciou otvoreného anuloplastického ringu. Súčasne bola vykonané náhrada ascendentnej aorty. V pooperačnom období neboli zaznamenané žiadne vážnejšie komplikácie a pacient bol na ôsmi pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa | příloh: 18 | zobrazeno: 1499x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Česká iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, předávání zkušeností a získávání nových poznatků v léčbě o pacienty s cévní mozkovou příhodou. V rámci tohoto projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA.CZ. Většina prezentací je určena odborníkům na cévní mozkové příhody, ale poučení zde najdou i zainteresovaní laici.

 
autor: Petr Brabec, Zbyněk Kalita, Stanislava Pánová | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie, Neurologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: cévní mozková příhoda, CMP, iktus, cerebrovaskulární příhoda, mozková mrtvice, vzdělávací síť, Národní cerebrovaskulární program | příloh: 1 | zobrazeno: 6094x | publikováno: 24.1.2012 | poslední úpravy: 3.4.2012

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Srdeční cyklus

Srdeční cyklus

Výukový materiál se skládá z textové části (viz níže) a animace. Textová část obsahuje popis jednotlivých fází srdečního cyklu. Animace zobrazuje mechanické děje v srdci během srdečního cyklu včetně sfygmogramu, EKG, fonokardiogramu, křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.

 
autor: Lukáš Nalos, Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | klíčová slova: srdeční cyklus, sfygmogram, EKG, fonokardiogram | příloh: 1 | zobrazeno: 17357x | publikováno: 1.10.2009 | poslední úpravy: 3.1.2013

Izolované srdce podle Langendorffa

Izolované srdce podle Langendorffa

Výukový film byl vytvořen k prezentaci základních metodik používaných v experimentální kardiologii, které vychází z izolovaných srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o experimentálních metodikách prováděných v souladu se současnými světovými trendy. Film je určen pro posluchače lékařských fakult. Tento výukový materiál byl vytvořen za přispění Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT číslo G3 1271/2008. Video obsahuje ukázku z 26-ti minutového filmu.

 
autor: Kateřina Fialová, Marie Nováková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na zvířatech, Langendorff | příloh: 1 | zobrazeno: 7422x | publikováno: 18.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 17910x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011
 

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom disekcie je trhlina v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lumen. Najčastejšou príčinou aortálnej disekcie je artériová hypertenzia. Disekcia aorty je relatívne zriedkavé ochorenie, avšak jej následky sú často fatálne. Kazuistika opisuje prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

autor: Katarína Demková, Jana Grofčíková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: disekcia aorty, CT aortografia | příloh: 2 | zobrazeno: 1832x | publikováno: 1.1.2018 | poslední úpravy: 30.4.2018

STEMI zadnej steny

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej steny | příloh: 11 | zobrazeno: 874x | publikováno: 8.12.2017 | poslední úpravy: 30.4.2018

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej chlopne s diagnostikovanou fibriláciou predsiení. Pacientka podstúpila náhradu mitrálnej chlopne a operáciu MAZE. V pooperačnom období bol ešte zachytený paroxizmus fibrilácie predsiení s úspešnou verziou. Na desiaty pooperačný deň bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Stenóza mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia predsiení | příloh: 15 | zobrazeno: 1167x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Aortokoronárny bypass

Aortokoronárny bypass

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil kardiochirurgickú operáciu s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola zaznamenané fibrilácia predsiení s úspešnou kardioverziou. Pacient bol na siedmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Ischemická choroba srdca, aortokoronárny bypass | příloh: 10 | zobrazeno: 1385x | publikováno: 21.11.2017 | poslední úpravy: 16.4.2018

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Kazuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou aortálnej chlopne a sekundárnou regurgitáciou trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila náhradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku trikuspidálnej chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 

 
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura | LF UK v Bratislave | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Detská kardiológia, MRI | příloh: 3 | zobrazeno: 2141x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 15.4.2015

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka...

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: kardiologie, EKG křivky | příloh: 2 | zobrazeno: 13632x | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Arytmie - Prezezentace k PVP

Arytmie - Prezezentace k PVP

Podklady k přednáškám o arytmiích jsou primárně určeny studentům PVP „Pochopení EKG a jeho význam pro praxi“. Slouží k opakovaní a přípravě na zápočet. Mohou však být užitečné i pro všechny mediky v rámci studia vnitřního lékařství, resp. kardiologie i pro studenty jiných oborů či jiné zájemce.

 
autor: Jan Malík, Jan Šimek | 1.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: arytmie, ekg, elktro kardio graf | příloh: 6 | zobrazeno: 9111x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 4.12.2012

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Elektrokardiografie jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 roků. Přesto, či spíše právě proto, je dobrá znalost elektrokardiografických obrazů nezbytnou součástí vědomostního spektra studentů klinických oborů medicíny. U kardiologů, internistů, pediatrů, anesteziologů či pracovníků v oblasti urgentní medicíny je znalost elektrogardiografie elementární podmínkou pro získání příslušné odbornosti. Těmto požadavkům se snaží vyhovět předložený atlas EKG křivek. Jde o komplexní soubor originálních EKG záznamů postihující celé spektrum dosud známých elektrokardiografických jevů od jednoduchých, se kterými se setkáváme v praxi každodenně, až po unikátní záznamy EKG obrazů objevujících se v praxi jen zcela vyjímečně.
Atlas je doplněn průběžně aktualizovanou nabídkou informačních zdrojů pro podporu výuky a samostudia, většinou se jedná o...

 
autor: Čestmír Číhalík, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Klinické vyšetřovací metody, EKG, Atlasy | příloh: 2 | zobrazeno: 25068x | publikováno: 29.5.2009 | poslední úpravy: 28.4.2015

Zvuky srdca

Zvuky srdca

Výchovno-vzdelávací materiál pre študentov lekárskej fakulty v predmete interná propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a získaných chorôb srdca.

 
autor: Jozef Gonsorčík, Anton Farkaš, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: srdce, auskultácia | příloh: 9 | zobrazeno: 11177x | publikováno: 9.7.2008 | poslední úpravy: 9.3.2011

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Vyšetřování převodního systému srdce, vyšetření arytmií | příloh: 1 | zobrazeno: 10022x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].