Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Oftalmologie, optometrie

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Spoločnými silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo pripraviť skriptá z oftalmológie. Tvorí ich prehľad všeobecnej oftalmológie, vyšetrovacích metód a najzákladnejších očných ochorení a základov ich terapie. Skriptá obsahujú informácie z oftalmológie, ktoré by podľa nášho názoru mal ovládať každý lekár, nie len oftalmológ. Oftalmológia prešla obrovským a rýchlym vývojom v rámci používaných technológii, ako v diagnostike, tak aj v terapii očných chorôb.

 

Základy metod korekce refrakčních vad

Základy metod korekce refrakčních vad

Skripta poskytují ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici značné množství odborné literatury, která se tímto tématem zabývá. Většinou však jen okrajově a nekomplexně. Přínosem tohoto dokumentu je vytvoření stručného a komplexního přehledu základních technik korekce refrakčních vad. Skripta jsou především určena všem studentům Optiky a optometrie a Ortoptiky a samozřejmě všem dalším zájemcům z odborných řad i mimo ně.

 
autor: David Severa, Petr Veselý, Pavel Beneš | LF MU | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: refrakční vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační šíře | příloh: 1 | zobrazeno: 3181x | publikováno: 5.8.2015 | poslední úpravy: 2.6.2016

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Rohovka - 2. časť -  KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Lamelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu.

V prílohe uvádzame výučbový film, v ktorom je názorne dokumentovaná lamelárna keratoplastika metódou, ktorá sa v minulosti, keď ešte neboli dotupné laserové techniky, používala.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Ivajlo Popov, Zoltán Oláh, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video | klíčová slova: rohovka, keratoplastika, lamelárna keratoplastika | příloh: 1 | zobrazeno: 4304x | publikováno: 4.4.2014

Rohovka - 1.časť

Rohovka - 1.časť

Prezentácia - klinický seminár

V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  napríklad aj pri refrakčných operáciách.

Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.
 Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší väzivový obal očnej gule -  tvorí ju očné bielko (skléra) a rohovka, pozostávajúce z tuhého, kolagénového väziva.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014 

 
autor: Alena Furdová, Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ochorenia rohovky | příloh: 1 | zobrazeno: 4301x | publikováno: 31.3.2014

Nádory spojovky

Nádory spojovky

Primárne nádory spojovky sú relatívne vzácne.
Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je ostrá.                            

 

 
autor: Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígne nádory spojovky, benígne nádory spojovky, nemelanocytárne nádory spojovky, melanocytárne nádory spojovky, melanóm | příloh: 2 | zobrazeno: 3728x | publikováno: 31.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Glaukomové onemocnění

Glaukomové onemocnění

Tato presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění.

Autoři se na práci podíleli stejnou měrou.

 
autor: E. Růžičková, Marek Fichtl, Radka Martincová, Klára Sedláková | 1.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: glaukom, etiologie, patogeneze, diagnostika | příloh: 6 | zobrazeno: 11641x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009
 

Elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

 
autor: Ivo Šlapák, Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal Fedora, Renata Gaillyová, Petr Gál, Lenka Krbová, Hana Ošlejšková, Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba a kol. | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Infektologie, Lékařská genetika, Neurologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika | příloh: 1 | zobrazeno: 5703x | publikováno: 5.4.2016

Perimetrie

Perimetrie

Perimetrie je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně indikovat, provést a interpretovat je přitom rozhodující pro maximální využití všech informací, které může perimetrie nabídnout. V knize jsou popsány principy perimetrie s důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii, postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, moderní perimetrické metody používané zejména pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onemocnění.

 
autor: Karolína Skorkovská | LF MU | disciplína: Neurochirurgie, Neurologie, Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Perimetrie, zorné pole | příloh: 1 | zobrazeno: 2976x | publikováno: 20.5.2015 | poslední úpravy: 19.8.2015

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Rohovka - 3. časť -  KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Mnohé ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej transparencii rohovky a často jedinou liečbou je transplantácia darcovskej rohovky.

V priloženou videu uvádzame priebeh operácie - prípravu darcovského štepu a samotnú transplantáciu rohovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Alena Furdová, Konštantín Peško, Ivajlo Popov, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie, Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: rohovka, keratoplastika, perforačná keratoplastika | příloh: 6 | zobrazeno: 7825x | publikováno: 4.4.2014

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014

 
autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv | příloh: 5 | zobrazeno: 4129x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 31.3.2014

Dětská oftalmologie - 1.díl

Dětská oftalmologie - 1.díl

Učební text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský glaukom pro studenty LF MU před zkouškou z očního lékařství, pro lékaře před atestací.

 
autor: Rudolf Autrata | LF MU | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětské oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, glaukom, retinopatie nedonošených | příloh: 10 | zobrazeno: 13279x | publikováno: 30.7.2008 | poslední úpravy: 4.2.2014
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].