Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (11)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (17)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (10)
Histologie, embryologie (28)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (68)
Imunologie, alergologie (14)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (17)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (21)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (59)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (20)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (11)
Onkologie, radioterapie (26)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (21)
Pneumologie (5)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (7)
Vnitřní lékařství (16)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (42)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Odber a odosielanie biologického materiálu

Odber a odosielanie biologického materiálu

Vyšetrenia biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a transport odobratého materiálu, pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S–MONOVETTE, KABAVETTE), odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber kapilárnej krvi, vyšetrenie glykémie glukometrom, odber venóznej krvi, pomôcky k odberu moču, fyzikálne vyšetrenie moču, chemické vyšetrenie moču, odber stolice, fyzikálne vyšetrenie stolice, bristolská škála typov stolice, vyšetrenie stolice na parazity, odbery spúta, fyzikálne vyšetrenie spúta, výplach žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a dutín.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: krv, moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, stery | příloh: 10 | zobrazeno: 8468x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Fyzická mobilita a imobilita

Fyzická mobilita a imobilita

Typy synoviálnych kĺbov, základné pohyby kĺbov, značenie pohybového režimu na OJ, odpovede organizmu na imobilitu, mobilita pacienta - posúdenie končatín, posúdenie pohybov kĺbov ( temporomandibulárny kĺb, atlanto-okcipitálny kĺb, ramenný kĺb, lakťový kĺb, zápästný (kondyloidný) kĺb,ruka, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb a noha), posúdenie pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, správny sed, polohovanie v supinačnej (dorzálnej) polohe, polohovanie v laterálnej polohe, polohovanie v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cvičenie, pasívne cvičenia, aktívne asistované cvičenia, kondičné cvičenie, pasívna a aktívna antigravitačná aktivita, posadzovanie, postavovanie, dychová gymnastika, statické a dynamické dýchanie, dýchanie proti odporu, nácvikové spirometre. Drenážne polohy, cievna gymnastika.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mobilita, imobilita | příloh: 10 | zobrazeno: 5566x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 8719x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 6 | zobrazeno: 9107x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: teplota, pulz, dych, tlak, EKG | příloh: 10 | zobrazeno: 15072x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Príprava a aplikácia liekov

Príprava a aplikácia liekov

Základné pojmy farmakoterapie, názvoslovie liečiv a liekov, indikačné skupiny liekov, balenie liekov a informácie o liekoch, individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, druhy tabliet, tekuté liekové formy, polotuhé liekové formy, plynné liekové formy. Objednávanie a uskladňovanie liekov, zaobchádzanie s omamnými látkami. Práva pacienta. Podávanie liekov per os. Lieková karta. Pomôcky k podávaniu liekov, špecifiká podávania liekov, bukálna aplikácia, sublinqvalna aplikácia, aplikácia liekov do oka, výplach oka, aplikácia liekov do ucha, aplikácia liekov do nosa, aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné techniky vybraných dermatologik, aplikácia liekov per rectum.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: liek | příloh: 14 | zobrazeno: 10123x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | 3.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: Psychiatrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická propedeutika | příloh: 14 | zobrazeno: 8488x | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kapitoly z lékařské etiky

Kapitoly z lékařské etiky

Výukový text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do problematiky etiky v medicíně. Je studijním materiálem seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky a tématicky nepokrývají celou lékařskou etiku. Limitovanost výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci oboru všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 
autor: Josef Kuře, Jana Halámková, Kateřina Kintrová, Marie Mikošková, Martin Pavlík, Ondřej Sláma, Renata Veselská, Petra Vysočanová, Václav Zvoníček | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný souhlas | příloh: 1 | zobrazeno: 10897x | publikováno: 14.1.2011 | poslední úpravy: 27.9.2011

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: ortopedie, traumatologie | příloh: 30 | zobrazeno: 22929x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: nervový systém, struktura, dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 9169x | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011

Traumakurz

Traumakurz

Dvě prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou popáleninového úrazu, úrazů chemických, elektrotraumat a chladového postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají jednotlivými fázemi vzniku a léčby popálenin.

 
autor: Josef Bláha, Monika Tokarik | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: popáleniny, popáleninové trauma, proces hojení, první pomoc | příloh: 3 | zobrazeno: 6229x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 6.5.2011

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: implantace, jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrták, pilotní vrták, finální vrták, závitník, ráčna, ortopantomogram | příloh: 16 | zobrazeno: 5874x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 21.1.2011

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6469x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

 
autor: Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří Záhora, Pravoslav Stránský | LF UK Hr. Králové | disciplína: Biofyzika, Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: E05.318.740.237, E05.318.740.600, E05.318.740.872, E05.318.740.994, E05.318.740.275, biostatistika, induktivní statistika, deskriptivní statistika, pravděpodobnost, korelace, regrese | příloh: 1 | zobrazeno: 7407x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 7.9.2012

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 10053x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012
 

Infúzioterapia a transfúzioterapia

Infúzioterapia a transfúzioterapia

Druhy infúznych roztokov, pomôcky k infúziám, príprava a aplikácia infúzií, regulácia rýchlosti kvapkania infúzie, prístroje k regulovaniu rýchlosti kvapkania infúzie, centrálne venózne katétre, komplikácie, prevencia a opatrenia pri infúzioterapii. Transfúzia - druhy transfúzií, prehľad krvných liekov, transfúzne lieky, aplikácia transfúznych liekov, vážne chyby pri aplikácii transfúzneho lieku, potransfúzne reakcie.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: transfúzioterapia, infúzioterapia, parenterálna výživa | příloh: 6 | zobrazeno: 6409x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia

Oxygenoterapia - podmienky úspešnej oxygenoterapie, prívod kyslíka ku pacientovi, typy kyslíkových fliaš, pokyny pri manipulácii s kyslíkovou fľašou, podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní kyslíka, pulzná oxymetria, princíp oxymetrie, faktory ovplyvňujúce presnosť merania saturácie arteriálnych krvných plynov.
Inhalácie - delenie inhalácií, účinok inhalácií podľa teploty, inhalovanie pomocou nebulizátora, inhalátory, posúdenie pacienta, inhalovanie ultrazvukovým inhalátorom - nosom, ústami. Inhalovanie ručným nebulizátorom, technika inhalovania dávkovacím aerosolovým inhalerom, technika použitia aplikátora JetSapcer, inhalovanie pomocou inhalačného nadstavcaAero Chamber, ručné práškové inhalery - Diskhaler, DISKUS, Turbuhaler, Aerolyser. Inhalačný inzulín.
Termoterapia - účinky tepla,...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia | příloh: 6 | zobrazeno: 6447x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o pomôcky

Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava dezinfekčných prostriedkov, tekuté dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, práškové dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné vane, stroje na dezinfekciu, odporúčaná koncentrácia aexpozícia dezinfekčných prostriedkov.
Sterilizácia - obalový materiál, opakovane použiteľný sterilizačný obal, obaly k sterilizácií, sterilizácia parou pod tlakom, odporúčané parametre pri sterilizácií pomôcokv autoklávoch, horúcovzduchový sterilizátor, odporúčané parametre sterilizácie vhorúcovzduchových sterlizitároch, plazmová sterilizácia, centrálna sterilizácia, sterilizačná zóna, sklad sterilizovaného materiálu.
Nozokomiálne nákazy - pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk.
Starostlivosť o posteľ -...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: dezinfekcia, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská starostlivosť, posteľ pacienta | příloh: 8 | zobrazeno: 7433x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Pyramída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus -základné somatotypy, meranie množstva tuku v ľudskom tele, B -hodnotenie biochemických parametrov, C -hodnotenie klinických parametrov, palpačné posúdenie tónusu kože podľa Travelovej a Simonsa, diétoterapia –liečebná výživa, diétny systém, objednávanie stravy, pitný režim, podávanie jedla pacientom, výživa dojčiat a batoliat, umelá výživa, pomôcky k výžive dojčiat a batoliat, kŕmenie fľašou, lyžičkou, pomôcky k pitiu, nemliečne prídavky, kŕmenie sondou, enterálna výživa - spôsoby podávania EV, technika zavedenia nasogastrickej sondy, spôsoby fixovania sondy, pumpa na enterálnu výživu.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: výživa | příloh: 6 | zobrazeno: 5522x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál, výrobky z netkaného textilu, náplasti, mobiderm, TgGrip, dlahy, ortézy, príprava pomôcok z mulu a vaty, kompresy, druhy obväzov podľa reálnej situácie a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri obväzovaní, šatkové obväzy, prakové obväzy, ovínadlové obväzy, bandáž dolných končatín, prubanové obväzy, náplasťové obväzy. Taping. TIELLE*Xtra - hydropolymér.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: obväz | příloh: 4 | zobrazeno: 10839x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Aplikácia injekcií

Aplikácia injekcií

Injekčná ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek systémom peel-back, príprava ihly a striekačky k použitiu, chybné manipulácie s ihlou a striekačkou, popis ampulky, spôsob otvárania ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výmena perforačnej ihly za aplikačnú, spôsob snímania krytu z ihly, uhly vpichov pri aplikácia injekcií, intrakutánna (intradermálna) injekcia (i.c.), subkutánna (subdermálna) injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky inzulínovým perom, doba pôsobenia jednotlivých typov inzulínov, nové typy inzulínov. Intramuskulárna injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: intrakutánna injekcia, subkutánna injekcia, intramuskulárna injekcia, intravenózna injekcia | příloh: 8 | zobrazeno: 35153x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 6108x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Ošetrovateľský proces (teória a prax)

Učebný text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, zároveň však môže slúžiť aj sestrám, pôrodným asistentkám a pedagógom. Text je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný pohľad na problematiku, teoretické poznatky o metóde sú prepojené so súčasnou situáciou v klinickej praxi v Slovenskej republike. Text je obohatený o príklady z ošetrovateľskej praxe, prípadne poukazuje na niektoré chyby pri realizácii metódy v klinickej praxi študentmi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Ku jednotlivým kapitolám sú vypracované kontrolné otázky za účelom podpory samoštúdia. Kontrolný test umožňuje overenie vedomostí k problematike. V prílohách sú uvedené dôležité výňatky z legislatívy Slovenskej republiky (platnej k roku 2010), týkajúce sa...

 
autor: Martina Tomagová, Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľský proces, ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 3 | zobrazeno: 10920x | publikováno: 10.1.2011 | poslední úpravy: 12.4.2012

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Metodológia a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť informácie potrebné pre zvládnutie teoretických poznatkov a vedeckých metód vo Verejnom zdravotníctve. Obsiahnuté sú témy ako plánovanie a typy štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúmanie, testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá lineárna regresia, multivariačná analýza, analýza kvalitatívnych dát - kvalitatívne štúdie, validita a reliabilita, interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo výskume.

 
autor: Ivan Tkáč, Andrea Madarasová Gecková, Iveta Rajničová, Jaroslav Rosenberger, Daniel Klein | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: metodológia, bioštatistika | příloh: 7 | zobrazeno: 5297x | publikováno: 20.12.2010

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Avulze, autotransplantace, meshování, amputace, popálení | příloh: 5 | zobrazeno: 6995x | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Videopořad podává základní informace o diagnostických metodách nukleární medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré informace.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | disciplína: Nukleární medicína | kategorie: Digitální video | klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, radiofarmaka | příloh: 13 | zobrazeno: 7286x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe

Témou predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných poznatkov o zdraví rómskej minoritnej populácie. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gynekologických a novorodeneckých ukazovateľov.

Rimárová K.: The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Equilibria, Košice 2010, ISBN 978-80-7097-822-1.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: rómska populácia, zdravie, infekčné ochorenia | příloh: 1 | zobrazeno: 3856x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 27.6.2011

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Instruktážní videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována jako výukový materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a kazuistikou. Všechna videa jsou doplněna odborným komentářem.

 
autor: Vendula Andrlová | 3.LF UK | disciplína: Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: rehabilitace, myopatie, muskulární dystrofie | příloh: 3 | zobrazeno: 7803x | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 11561x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Tento soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fixní protetiky. Celý výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pedagogem a expertem v dané oblasti společně zpracovali zvolená témata. Jedná se o zásady preparace na metalokeramickou korunku, použití kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, titan a jeho slitiny v orální implantologii a fasetovací materiály.

 
autor: Sonia Bartáková, Adéla Podškubková, Pavla Netopilová, Kateřina Jakubíčková, Kateřina Pavelková, Michael Kotas, Olga Frydrychová, Edita Prášková, Nela Polášková | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: metalokeramická korunka, keramika, kov, fixní náhrada, lití kovu, cementování, skloionomerní cement, pryskyřice, barva fazety, hendikepovaný pacient, titan, implantologie, válcové implantáty | příloh: 12 | zobrazeno: 9132x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 8.2.2011
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-04-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].