Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (12)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (12)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (17)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (3)
Hematologie (13)
Histologie, embryologie (30)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (69)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (21)
Laboratorní diagnostika (6)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (21)
Mikrobiologie (7)
Nefrologie (7)
Nelékařské zdravotnické vědy (62)
Neurochirurgie (7)
Neurologie (22)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (12)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (7)
Porodnictví a gynekologie (36)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (23)
Radiologie a zobrazovací metody (34)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (9)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (7)
Vnitřní lékařství (24)
Všeobecné praktické lékařství (12)
Zubní lékařství (43)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: hygiena, epidemiológia, preventívna medicína, Epi Info™ | příloh: 1 | zobrazeno: 4328x | publikováno: 24.6.2011 | poslední úpravy: 28.6.2011

Preendodontická dostavba

Preendodontická dostavba

Videosnímek dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s chronickou periodontitidou a rozsáhle destruovanou korunkovou časti jehož tvar neumožnoval nasazení kofrdamu. Proto byl nejprve dostavěn kompozitnim materiálem, aby bylo možne nasledne endodonticke ošetreni s izolaci.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové video | klíčová slova: endodonticke ošetření, preendodontická dostavba, periodontitida, molár | příloh: 1 | zobrazeno: 7792x | publikováno: 22.4.2011 | poslední úpravy: 6.2.2013

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                        ...

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: chronotropní účinek, bloudivý nerv | příloh: 1 | zobrazeno: 3029x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013

Ultrasonografie

Ultrasonografie

Tato powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je určena pro všechny studenty magisterských, ale i bakalářských zdravotních oborů. Prezentace je doplněna testovými otázkami s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového vyšetření | příloh: 2 | zobrazeno: 8222x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 26.5.2012

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 6989x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8140x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7214x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv.

 
autor: Miroslav Förstl, Zuzana Čermáková, Barbora Voxová, Vladimír Buchta, Libuše Kolářová, Vladimír Bádr, Petr Prášil | LF UK Hr. Králové | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: parazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, atlas, lékařská | příloh: 1 | zobrazeno: 14023x | publikováno: 14.2.2011 | poslední úpravy: 1.6.2012

Radiologické zobrazovací metody

Radiologické zobrazovací metody

Komentovaná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fakultě.Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů.
Druhá část je věnována statickým radiologickým metodám v rámci radiodiagnostiky – tedy technikám snímkování, analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Radiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální obraz | příloh: 3 | zobrazeno: 9434x | publikováno: 6.2.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Odber a odosielanie biologického materiálu

Odber a odosielanie biologického materiálu

Vyšetrenia biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a transport odobratého materiálu, pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S–MONOVETTE, KABAVETTE), odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber kapilárnej krvi, vyšetrenie glykémie glukometrom, odber venóznej krvi, pomôcky k odberu moču, fyzikálne vyšetrenie moču, chemické vyšetrenie moču, odber stolice, fyzikálne vyšetrenie stolice, bristolská škála typov stolice, vyšetrenie stolice na parazity, odbery spúta, fyzikálne vyšetrenie spúta, výplach žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a dutín.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: krv, moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, stery | příloh: 10 | zobrazeno: 9100x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Fyzická mobilita a imobilita

Fyzická mobilita a imobilita

Typy synoviálnych kĺbov, základné pohyby kĺbov, značenie pohybového režimu na OJ, odpovede organizmu na imobilitu, mobilita pacienta - posúdenie končatín, posúdenie pohybov kĺbov ( temporomandibulárny kĺb, atlanto-okcipitálny kĺb, ramenný kĺb, lakťový kĺb, zápästný (kondyloidný) kĺb,ruka, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb a noha), posúdenie pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, správny sed, polohovanie v supinačnej (dorzálnej) polohe, polohovanie v laterálnej polohe, polohovanie v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cvičenie, pasívne cvičenia, aktívne asistované cvičenia, kondičné cvičenie, pasívna a aktívna antigravitačná aktivita, posadzovanie, postavovanie, dychová gymnastika, statické a dynamické dýchanie, dýchanie proti odporu, nácvikové spirometre. Drenážne polohy, cievna gymnastika.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mobilita, imobilita | příloh: 10 | zobrazeno: 6003x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 9302x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 6 | zobrazeno: 10047x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: teplota, pulz, dych, tlak, EKG | příloh: 10 | zobrazeno: 16001x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Príprava a aplikácia liekov

Príprava a aplikácia liekov

Základné pojmy farmakoterapie, názvoslovie liečiv a liekov, indikačné skupiny liekov, balenie liekov a informácie o liekoch, individuálne pripravované lieky, účinky liekov, podávanie liekov, tuhé liekové formy, druhy tabliet, tekuté liekové formy, polotuhé liekové formy, plynné liekové formy. Objednávanie a uskladňovanie liekov, zaobchádzanie s omamnými látkami. Práva pacienta. Podávanie liekov per os. Lieková karta. Pomôcky k podávaniu liekov, špecifiká podávania liekov, bukálna aplikácia, sublinqvalna aplikácia, aplikácia liekov do oka, výplach oka, aplikácia liekov do ucha, aplikácia liekov do nosa, aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné techniky vybraných dermatologik, aplikácia liekov per rectum.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: liek | příloh: 14 | zobrazeno: 10945x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
 

MedicalMedia.eu

MedicalMedia.eu

Do provozu byl úspěšně předán projekt pro správu a distribuci chráněných videí s názvem Streaming a distribuce chráněných multimédií lékařských fakult UK s využitím technologické infrastruktury CESNET. Rozhraní pro uživatele je na adrese uvedené v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci citlivých výukových multimediálních materiálů.

 
autor: Tomáš Nikl | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové video | klíčová slova: video, videoserver, medical, media | příloh: 1 | zobrazeno: 7585x | publikováno: 31.5.2011 | poslední úpravy: 9.1.2012

Anémie v dětském věku

Anémie v dětském věku

V dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvodu migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným znalostem lékařské veřejnosti o této problematice dochází k diagnostickým omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé diagnostiky stále rozšiřují spektrum diagnóz o nové typy anémií. Je třeba, aby studenti také byli komplexně obeznámeni s touto problematikou v rámci pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato problematika nebyla v dostatečné míře zahrnuta do studijních programů.

 
autor: Barbora Ludíková, Dagmar Pospíšilová | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Dítě, Anémie | příloh: 6 | zobrazeno: 5228x | publikováno: 12.4.2011 | poslední úpravy: 26.10.2012

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | příloh: 1 | zobrazeno: 16184x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6482x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Rtg kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 10071x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Působení zvuku na zdraví

Působení zvuku na zdraví

Materiál přináší základní informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je doplněno odborným komentářem.

 
autor: Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová | 3.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Pracovní lékařství a toxikologie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zvuk, hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 6486x | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Termoterapie

Termoterapie

Termoterapie je část fyzikální terapie, kdy teplo do organizmu přivádíme, což se nazývá pozitivní termoterapie a nebo teplo odvádíme, ochlazujeme tělo a jedná se o negativní termoterapii.
Termoterapii používáme např. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýšení efektivity fyzioterapeutických postupů, např. před LTV, masáží, před redresí, trakcí, pro zmírnění bolesti, pro relaxaci, pro ovlivnění pojiva atd.
 

 

Vyprázdňovanie moču a stolice

Vyprázdňovanie moču a stolice

Posúdenie pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu moču, katetrizácia MM, druhy katétrov k cievkovaniu, katetrizácia močového mechúra, pomôcky ku katetrizácií, katetrizácia ženy a muža, zavedenie permanentného katétra, drenáž močového mechúra, kontinuálny výplach močového mechúra, čistá intermitentná autokatetrizácia, starostlivosť o defekáciu, poruchy a ťažkosti pacienta pri vylučovaní stolice, pomôcky k defekácií, spôsoby podkladania podložnej misy, klyzma, aplikácia klyzmy, mikroklyzma.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mikcia, defekácia | příloh: 4 | zobrazeno: 7639x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Infúzioterapia a transfúzioterapia

Infúzioterapia a transfúzioterapia

Druhy infúznych roztokov, pomôcky k infúziám, príprava a aplikácia infúzií, regulácia rýchlosti kvapkania infúzie, prístroje k regulovaniu rýchlosti kvapkania infúzie, centrálne venózne katétre, komplikácie, prevencia a opatrenia pri infúzioterapii. Transfúzia - druhy transfúzií, prehľad krvných liekov, transfúzne lieky, aplikácia transfúznych liekov, vážne chyby pri aplikácii transfúzneho lieku, potransfúzne reakcie.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: transfúzioterapia, infúzioterapia, parenterálna výživa | příloh: 6 | zobrazeno: 7048x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia

Oxygenoterapia - podmienky úspešnej oxygenoterapie, prívod kyslíka ku pacientovi, typy kyslíkových fliaš, pokyny pri manipulácii s kyslíkovou fľašou, podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní kyslíka, pulzná oxymetria, princíp oxymetrie, faktory ovplyvňujúce presnosť merania saturácie arteriálnych krvných plynov.
Inhalácie - delenie inhalácií, účinok inhalácií podľa teploty, inhalovanie pomocou nebulizátora, inhalátory, posúdenie pacienta, inhalovanie ultrazvukovým inhalátorom - nosom, ústami. Inhalovanie ručným nebulizátorom, technika inhalovania dávkovacím aerosolovým inhalerom, technika použitia aplikátora JetSapcer, inhalovanie pomocou inhalačného nadstavcaAero Chamber, ručné práškové inhalery - Diskhaler, DISKUS, Turbuhaler, Aerolyser. Inhalačný inzulín.
Termoterapia - účinky tepla,...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia | příloh: 6 | zobrazeno: 6855x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o pomôcky

Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava dezinfekčných prostriedkov, tekuté dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, práškové dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné vane, stroje na dezinfekciu, odporúčaná koncentrácia aexpozícia dezinfekčných prostriedkov.
Sterilizácia - obalový materiál, opakovane použiteľný sterilizačný obal, obaly k sterilizácií, sterilizácia parou pod tlakom, odporúčané parametre pri sterilizácií pomôcokv autoklávoch, horúcovzduchový sterilizátor, odporúčané parametre sterilizácie vhorúcovzduchových sterlizitároch, plazmová sterilizácia, centrálna sterilizácia, sterilizačná zóna, sklad sterilizovaného materiálu.
Nozokomiálne nákazy - pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk.
Starostlivosť o posteľ -...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: dezinfekcia, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská starostlivosť, posteľ pacienta | příloh: 8 | zobrazeno: 8083x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Stravovanie a podávanie jedla pacientom

Pyramída výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie obvodu svalov ramena, hodnotenie habitus -základné somatotypy, meranie množstva tuku v ľudskom tele, B -hodnotenie biochemických parametrov, C -hodnotenie klinických parametrov, palpačné posúdenie tónusu kože podľa Travelovej a Simonsa, diétoterapia –liečebná výživa, diétny systém, objednávanie stravy, pitný režim, podávanie jedla pacientom, výživa dojčiat a batoliat, umelá výživa, pomôcky k výžive dojčiat a batoliat, kŕmenie fľašou, lyžičkou, pomôcky k pitiu, nemliečne prídavky, kŕmenie sondou, enterálna výživa - spôsoby podávania EV, technika zavedenia nasogastrickej sondy, spôsoby fixovania sondy, pumpa na enterálnu výživu.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: výživa | příloh: 6 | zobrazeno: 5960x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál, výrobky z netkaného textilu, náplasti, mobiderm, TgGrip, dlahy, ortézy, príprava pomôcok z mulu a vaty, kompresy, druhy obväzov podľa reálnej situácie a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri obväzovaní, šatkové obväzy, prakové obväzy, ovínadlové obväzy, bandáž dolných končatín, prubanové obväzy, náplasťové obväzy. Taping. TIELLE*Xtra - hydropolymér.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: obväz | příloh: 4 | zobrazeno: 12045x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Aplikácia injekcií

Aplikácia injekcií

Injekčná ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek systémom peel-back, príprava ihly a striekačky k použitiu, chybné manipulácie s ihlou a striekačkou, popis ampulky, spôsob otvárania ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výmena perforačnej ihly za aplikačnú, spôsob snímania krytu z ihly, uhly vpichov pri aplikácia injekcií, intrakutánna (intradermálna) injekcia (i.c.), subkutánna (subdermálna) injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky inzulínovým perom, doba pôsobenia jednotlivých typov inzulínov, nové typy inzulínov. Intramuskulárna injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia...

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: intrakutánna injekcia, subkutánna injekcia, intramuskulárna injekcia, intravenózna injekcia | příloh: 8 | zobrazeno: 39083x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2018-12-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].