Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Atlas řezů mozkem

Atlas řezů mozkem

Atlas Řezy mozkem nabízí přístup k patnácti frontálním, pěti horizontálním a sedmi sagitálním řezům mozkem, které svou posloupností odpovídají asi 0,5 cm řezům ve směru frontookcipitálním, kraniokaudálním a lateromediálním. Každý z řezů je opatřen popisem struktur, v levém horním poli snímku je uvedeno orientační schéma vedení řezu. Atlas byl vytvořen jako studijní pomůcka pro pregraduální studenty lékařství, může být ale užitečnou pomůckou i pro předatestační přípravu zejména radiodiagnostiků.

 
author: David Štěpánek, Pavel Fiala, Petr Vais, Tomáš Junek, Lada Eberlová | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: mozek, řezy mozkem | viewed: 24331x | published on: 8.12.2009 | last modified on: 12.9.2013
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 3

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. je student poučen o tom, jak se provádějí kožní řezy ve vybraných oblastech těla a jakým způsobem se s.. ..keywords: pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, ner..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. bločků, na mikrotomu se zhotoví tenké řezy tloušťky 1–2 mikrometry a tyto se potom b..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].