Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 5 | SANDBOX - number of results: 3

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
author: Alžběta Holibková | LF UP | discipline: Anatomy | category: Výukové video | keywords: anatomie, výukové video | attachment: 1 | viewed: 53731x | published on: 26.4.2012 | last modified on: 24.10.2018

Interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
author: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | discipline: Anatomy | category: Výukové weby | keywords: anatomie, RTG, CT, NMR | attachment: 1 | viewed: 17769x | published on: 14.11.2006 | last modified on: 27.4.2012

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
author: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | discipline: Anatomy | category: Podklady k přednáškám | keywords: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | attachment: 1 | viewed: 34376x | published on: 7.1.2010 | last modified on: 6.2.2013

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
author: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | discipline: Anatomy | category: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | keywords: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | attachment: 1 | viewed: 14812x | published on: 2.11.2010 | last modified on: 26.9.2011

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
author: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: mikroanatomie, histologie | attachment: 1 | viewed: 7244x | published on: 4.10.2010 | last modified on: 14.11.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 43 | SANDBOX - number of results: 4

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Anatomie.. ..keywords: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani..

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..keywords: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro po.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav normální anatomie.. ..keywords: Anatomie,..

Tříselný kanál
.. pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo chirurgie. .. .. http://get.adobe.com/flashplayer/Pracoviště: Anatomie..

Histologický atlas LF MU
.. k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není z.. .. II - přednáška [ZLHE0322p] Mikroskopická anatomie - cvičení [LFMA011c] Mikroskopická anatomie - př.. ..keywords: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie .. ..keywords: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, an..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené .. ..keywords: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv..

Anatomická pitva hlavy
.. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci .. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci studia anatomie. Film se zaměřuje na preparaci jednotlivých ob..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Cévy břicha a pánve
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. .. Související články: Mikroskopická anatomie Obecná ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Chirurgie štítné žlázy
..keywords: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, v..

Topografie horní a dolní končetiny
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav anatomie.. ..keywords: anatomie, topografie, horní končetina, dolní ko..

Přehled lymfatického systému
.. snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Porod a pánevní dno
..keywords: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie,..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
.. MOZKOVÝ KMEN - pohled zdola Pracoviště: Anatomie..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických ap..

Oko a oční vady
..keywords: foton, anatomie..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Biopsia kože
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej anatómie..

Gnatológia v prehľade
.. v Kalifornii. Predstavuje syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gu..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa..

Otorinolaryngologie - semináře
..keywords: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice p..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].