Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 4 | SANDBOX - number of results: 3

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. a genetických laboratořích, s teoretickými principy metod a důvody vyšetření stejně jako s krit.. .. reakci M.Staňková, J.Berkovcová: End-point PCR J.Srovnal: Real-time PCR M.Stańková, B.. .. elektroforéza R.Trojanec: Fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) P.Džubák: SDS-page e.. .. materiálu J.Srovnal: Izolace RNA fenol-chloroformovou meodou reverzní transkripce M.Staňková, ..

Selected chapters from paediatric surgery
.. materials is dedicated to selected topics in the area of paediatric surgery: minor surgery,.. .. set of educational materials is dedicated to selected.. .. reports: pneumothorax, haemothorax, bronchogenic carcinoma, congenital cystic adenomatoid malformation,.. ..inor surgery Predominantly images of various types.. .. surgery Predominantly images of various types of injuries in children: radial.. ..keywords: inor surgery, neonatal surgery, introduction to.. ..keywords: surgical oncology, congenital malformations of GIT, battered child..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpr.. .. určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se za.. .. hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC). Předpokládá se, že významná část .. ..inocelulární karcinom dutiny ústní patří k poměrně š.. .. těchto nádorů by se teoreticky zdálo, že situace je zjednodušena snadnou dostupností při pr.. .. HNSCC). Předpokládá se, že významná část patofyziologie vzniku tohoto typu nádoru bude společná .. ..keywords: inom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. V prílohe uvádzame výučbový film,.. .. zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny tre.. .. LASIK - otcom laserovej metódy LASIK (laser in situ Keratomileusis) je prof. Pallikaris z Kréty. .. .. metódy LASIK (laser in situ Keratomileusis) je prof. Pallikaris z Kréty. Prvý zákrok pomocou la..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2020-01-21]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].