Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1 | SANDBOX - number of results: 1

Multimediální učebnice DNA diagnostiky

Multimediální učebnice DNA diagnostiky

Vyšetřování iontů a substrátů v biologickém materiálu bylo následováno velkým rozvojem proteinové a enzymové diagnostiky. V současnosti jsme svědky expanze DNA a RNA diagnostiky a rozsáhlých možností její aplikace v humánní a veterinární medicíně. Nejen lepší porozumění podstatě onemocnění, ale také převratné diagnostické a terapeutické důsledky jsou výsledkem aplikace technik molekulární biologie v diagnostice infekčních virových, bakteriálních, mykotických a parazitárních onemocnění, v prenatální a postnatální diagnostice dědičných chorob s mendelovskou i nemendelovskou dědičností, v diagnostice nádorových chorob a v identifikaci (DNA typizaci) osob pro účely transplantační nebo forenzní. DNA a RNA diagnostika vyžaduje nový způsob myšlení i práce.

 
author: Richard Průša, a kol. | 2.LF UK | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | category: Výukové materiály, Edukační weby | keywords: DNA diagnostika, multimediální učebnice | attachment: 1 | viewed: 3697x | published on: 16.3.2009 | last modified on: 20.11.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 20 | SANDBOX - number of results: 6

Molecular biology
.. terms "recombinant DNA technology", "DNA cloning",.. ..keywords: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid..

Porod a pánevní dno
.. na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní fun..

Pelvic organ Prolaps
.. v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a d..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové web.. .. podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a re.. ..keywords: biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová r..

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. ..keywords: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

Analysis of genomic and proteomic data
.. MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important.. ..keywords: proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA 6 Izolácia DNA a ..

Protein preparation
.. methods to detect protein-protein and protein-DNA interactions as well as monitor motor activity.. ..keywords: and protein-DNA interaction methods, EMSA, pull-down, yeast 2..

Spánok
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 11...

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 2..

Revmatochirurgie nohy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. onemocnění (revmatoidní artritida, lupenka, dna…). Pokročilá stadia vedou k deformitám ko..

Problematika alergických stavov a imunológie
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26...

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22...

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 27... .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Prednáška kašeľ | 6.4.2008 2.65 MB ktokoľvek – &nd..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 29...

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. transkripce M.Staňková, J.Berkovcová: Izolace DNA J. Drábek: Design primetů pro polymerézovou ře..

Mikrobiologie on-line
.. latexová aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, příprava ku..

Prvá pomoc pre medikov
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Prednášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, E.. .. resuscitácie určený širokej verejnosti, keďže úvodná laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o k..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. k předná.. .. pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy RNA, rozvoj pro..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dat, jejich přesná registrace (MMR) a následná 3D fúze. Využití dat z více modalit, popřípadě z ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-01-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].