Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 6 | SANDBOX - number of results: 1

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pracovníky. Portál je rozdělen na výukovou část, testovací část a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu kazuistik. V testovací části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás připravili Rejstřík medicínských pojmů vztažných k popáleninové medicíně; a dále Fórum, kde nám můžete sdělit vaše dotazy a postřehy.

 
author: Leo Klein, Ondřej Malý, Jakub Čivrný | LF UK Hr. Králové | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Recenzovaná díla, Edukační weby, Elearningové kurzy | keywords: popálení, popáleniny, traumatologie, plastická chirurgie | attachment: 1 | viewed: 7559x | published on: 14.9.2010 | last modified on: 21.5.2012

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
author: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | discipline: Other | category: Pre autorov | keywords: e-learning, moodle, e-testovanie, e-teaching, Mefanet | attachment: 1 | viewed: 2938x | published on: 9.5.2013 | last modified on: 10.5.2013

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES

The design of the e-learning course: Donation and Harvest of cells and tissues“ is presented. This course represents more advanced updated and enlarged English version of the original e-learning course focused exclusively on the issues of cell and tissue donation and harvest.
The course covers the topic Donation and harvest of cells and tissues and is divided into 2 parts. A test consisting of 5 questions follows each part. If the student answers correctly at least 3 questions he/she is allowed to pass to the next part and/or final test consisting of 15 questions. It is necessary to answer correctly at least 10 questions to complete the course.
The third topic is represented by a database for uploading seminar theses.
The previous experience showed that the e-learning course could serve as a useful support of the elective subject „Basis of Harvest and Preservation of Tissues“. This enlarged and updated English version aimed exclusively at the topic Donation and harvest of cells and tissues is planed to be used by a broader spectrum of users including the surgeons in post-graduate training and post-graduate students of different doctoral study programmes.

 
author: Pavel Měřička, Pavel Navrátil, Daniel Brandejs, Lubomír Štěrba, Hana Straková, Barbora Honegrová | LF UK Hr. Králové | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Pear reviewed publications, Elearning courses | keywords: E-learning, programmed instructions, cell and tissue donation, cell and tissue harvest, cell and tissue transplantation, tissue bank, tissue establishment, procurement establishment | attachment: 2 | viewed: 9988x | published on: 20.4.2016 | last modified on: 5.8.2016

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

The electronic textbook "Pediatric oncology for medical students” provides a comprehensive overview of the age-specific differences between pediatric tumors and tumors of the adult age, importance of the age for diagnosis of cancer in childhood, factors influencing treatment decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise overview of the fundamental differences between pediatric and adult oncology, age specific clinical presentation of of the most common pediatric tumors, basic diagnostic procedures and treatment modalities of malignant diseases and last but not least the importance of organisation and centralisation of pediatric oncology on national and international level. Special section of the textbook offers an overview of the common and rare malignant tumors in children from epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic procedures, differential diagnosis to treatment modalities and prognosis. The third section is devoted to emergencies and acute toxicity of anticancer treatment in pediatric oncology. The last section of the textbook offers the review of the most common late consequences and late effects in childhood cancer survivors. The textbook is designed as a basic information of principles and practices in pediatric oncology for pregradual students of medical faculty. The main goal of textbook is the understanding and basic knowledges of the pediatric tumors. Another aim of the textbook is to learn students how to work with literature and literature database search.
 

 
author: Viera Bajčiová, Pavel Mazánek, Karel Zitterbart | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Paediatrics, Neonatology | category: Multimedia, Educational websites | keywords: Children, cancer, pediatric oncology, age specific differences | attachment: 1 | viewed: 2273x | published on: 25.1.2016 | last modified on: 4.12.2018

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
author: Irena Holcová | 1.LF UK | discipline: Other | category: Informace pro autory | keywords: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | attachment: 2 | viewed: 5694x | published on: 5.10.2009 | last modified on: 13.3.2013

E-learningový kurz geriatrie

E-learningový kurz geriatrie

Kurz poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na hlavní cíl geriatrické medicíny – tedy maximální zachování soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na nemocného včetně jeho adherence k terapii, zázemí v rodině a dalších sociálních vazeb. Je podán přehled nástrojů pro zjišťování základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intelektového výkonu, přítomnosti deprese a rizika malnutrice. Pozornost je věnována geriatrickým syndromům a jejich multidisciplinaritě. Hlavní cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu mohou rozšířit svoje znalosti také studenti stomatologie či nelékařských oborů.

 
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 53 | SANDBOX - number of results: 11

Presentations and background materials for seminar Child and adolescent health
.. courses~section-elearning..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..elearning#Edukační w..

Analysis of genomic and proteomic data

Metodika tvorby bibliografických citací
..elearning#Edukační w..

E-klinická biochemie

Introduction to Biological Psychiatry

Atlas of Radiological Images

Cardiac output measurement - Thermodilution

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
.. Lectures~section-mfl#E-learning courses~section-elearning..

Histologie
..elearning#Materiály k ..

Ošetrovateľstvo v neurológii

Topographical anatomy of limbs
.. reviewed publications~articles.php?s=pr#Elearning..

Pathophysiology for Surgery

Analýza dat pro Neurovědy
..elearning#Materiály k ..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. kurzy~clanky.php?cat=elearning..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové .. .. s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
..elearning..

Turnerův syndrom – pacientské informace

Základy biostatistiky
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
..elearning#Edukační w..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ..

Hypertextový atlas patologie

Celková anestézie

Zajištění dýchacích cest

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-09-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].