Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 33 | SANDBOX - number of results: 3

Topographical anatomy of limbs
..keywords: H01.158.100.216, A01.378.800, A01.378.610, topographical..

Novinky v infektológii

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic

Syndroma caudae equinae discogenes

diagnostic methods of nuclear medicine

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Cytológia a všeobecná histológia

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Topografická anatomie dolní končetiny

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Obecná a speciální psychiatrie

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Akútna myeloblastová leukémia

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES

Disekcia hrudníkovej aorty

Virtuální mikroskopický atlas

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Management of breast cancer

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-03-26]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].