Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 2

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Automatický biochemický analyzátor Hitachi 917 je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru a je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru. Má kapacitu 800 fotometrických testů za hodinu a možnost selektivního výběru z palety padesáti biochemických testů. Jedná se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vlnových délkách. Součástí analyzátoru je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, draslíku a chloridů.

 
author: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry, Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, HITACHI 917 | attachment: 1 | viewed: 6618x | published on: 10.11.2005 | last modified on: 27.10.2011

Random access analyser (HITACHI 917)

Random access analyser (HITACHI 917)

The automatic biochemical analyser Hitachi 917 is a prototype of high-capacity selective analyser. It has a capacity of 800 photometric tests per hour and the possibility of selective choice out of a range of fifty biochemical tests. This involves spectrophotometric methods that utilise measurements of absorbance of the reaction mixture in a cuvette at various wavelengths. A part of the analyser is an ion-selective electrode module for the determination of sodium, potassium, and chlorides. The duration of the video is 17 min.

 
author: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry, Pathology and Forensic Medicine | category: Digital video, Presentations | keywords: Automation, Clinical biochemistry, Analyser, HITACHI 917 | attachment: 1 | viewed: 8001x | published on: 27.3.2009 | last modified on: 4.12.2018
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 1

Automatizace v klinické biochemii
.. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory E.. .. popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory E..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-11-13]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].