Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 3

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
author: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: Krev, erytrocyt, trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt | attachment: 1 | viewed: 4499x | published on: 21.8.2014 | last modified on: 9.1.2015

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
author: Magdaléna Chottová Dvořáková | LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | attachment: 1 | viewed: 3167x | published on: 12.6.2014 | last modified on: 11.8.2014

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
author: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: Hematopoeza, kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikrodisekce | attachment: 1 | viewed: 3786x | published on: 27.8.2014 | last modified on: 12.2.2015
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 18 | SANDBOX - number of results: 1

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii
..keywords: ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty,..

Odběr krve
..keywords: krev, odběr ..

Histologie
..keywords: epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev,..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..keywords: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tl..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
..keywords: karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vy..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. nabývajícího hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uve.. ..keywords: krev, telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hema..

Základy anesteziologie
.. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní zt..

Elektroforéza proteinů
.. Názorně je předveden celý postup dělení bílkovin krevního séra, od přípravy a nanášení vzorků sér až po..

Obecná histologie
.. stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postup..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k trans..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Krevní transfúze - chirurgická propedeutika 7.1.2009 1.. ..keywords: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní ..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Příprava krevní plazmy.pdf 6.11.2009 31.06 KB uživatel v.. ..keywords: kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní plazma, he..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady | 5.2.2010 přístup řízen na externím úl..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expi.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Měření krevního tlaku | 14.7.2010 20.98 MB uživatel v.. ..keywords: vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazn..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. na konceptu MSL. Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak Jde o MSL kurz, který se věnuje př..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, saturace kyslíkem aj. Pod odborným ..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s větší krevní ztrátou. Pro zlepšení prognózy pacientek s onko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].