Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 2

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. LAN nemocnice zprostředkující připojení na PACS a informační systémy FN u sv. Anny. Současně z dů.. ..keywords: modelování, volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína, ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and Communicating System) v.. ..keywords: PACS,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].