Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 7

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. reakcia 10 Reverzná PCR (RT-PCR) 12 Optimalizácia ..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
.. (e.g. gene cloning, making fusion protein, PCR and sequencing), and how to grow and to.. ..keywords: cloning, fusion protein, PCR, cDNA, cloning vectors, sequencing, human..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. reakci M.Staňková, J.Berkovcová: End-point PCR J.Srovnal: Real-time PCR M.Stańková, B..

Mikrobiologie on-line
.. hemokultivace, latexová aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, ..

Molecular biology
..keywords: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation,..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
..keywords: parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální i..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. průkazu genových polymorfismů ApoE prokazovaných PCR a restrikčním štěpením spolu s gelovou elek..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-09]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].