Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 2

Punkce kolene

Punkce kolene

Punkce velkých kloubů může být výkonem diagnostickým i terapeutickým. V rámci diagnostiky nám punkce umožní získat kloubní tekutinu, kterou můžeme následně vyšetřit biochemickými a mikrobiologickými metodami. Terapeutická punkce umožňuje snížit napětí kloubního poudra aspirací obsahu a dále umožňuje aplikaci léčivého prostředku do dutiny kloubu.

 
author: Valér Džupa | 3.LF UK | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Digitální video | keywords: Punkce kolene, Knee joint aspiration | attachment: 1 | viewed: 3721x | published on: 8.11.2014 | last modified on: 10.11.2014

Postup při provádění sternální Punkce

Postup při provádění sternální punkce

Postup při provádění sternální punkce, délka 4 min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblasti sternální kosti a to na úrovní zhruba druhého mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální punkci.

 
author: Andrea Janíková, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Haematology, Oncology, Radiation Therapy, Health Care Sciences | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: hematoonkologie, sternální punkce | attachment: 1 | viewed: 18950x | published on: 10.11.2005 | last modified on: 23.3.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 3 | SANDBOX - number of results: 1

Knee joint aspiration
..keywords: joint aspiration, Punkce.. ..keywords: joint aspiration, Punkce kolene..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. 715.98 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Punkce kloubu s aplikací kortikoidů | 23.9.2014 34.77 M..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ukázky provádění nátěrů ukázka cyto..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-10-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].