Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 5

Atlas řezů míchou
.. dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jedn.. .. látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jedno.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Řez míchou | 12.8.2014 2.26 MB uživatel vzdělávací sí.. ..keywords: Transverzální.. ..keywords: řez..

Anatomická pitva hlavy
.. a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, fa..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl i..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. jsou dobrá bipolární koagulace a následný ostrý řez zkoagulovanou tkání, a to vše s užitím pouz..

Virtuální mikroskopický atlas
.. zvětšení od lupového, kdy se celý mikroskopický řez vejde na plochu okna, až po nejvyšší zvětšení, př..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].