Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 12 | SANDBOX - number of results: 11

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Algorithmization and procedural management of the therapeutic process has become very popular as quality management systems have developed and health care quality has been assessed. It is obvious that a procedurally-thinking physician can react more efficiently, promptly and economically to critical situations which are so abundant in acute medicine. The interactive educational algorithms on the portal AKUTNE.CZ have been developed with the aim of simulating decision processes in acute patients. The ultimate aim of the algorithms is to make students remember the correct procedures which are necessary for the management of acute situations. This comprehensive work contains 24 interactive algorithms both in Czech and English language which deal with various acute medicine topics. It covers acute medicine from prehospital care to highly specialized hospital care.

 
author: Petr Štourač, team of students and teachers creating the educational contents of the AKUTNE.CZ portal | LF MU | discipline: Emergency Medicine, Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | category: Educational works, Multimedia, Elearning, Educational websites | keywords: acute medicine, post-dural puncture headache, analgesia, allergic reaction, toxic reaction, local anaesthetics, acute coronary syndrome, water rescue, hypothermia, car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support, sepsis | attachment: 22 | viewed: 6997x | published on: 15.2.2013 | last modified on: 22.9.2015

Pathophysiology practicals for General medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

One of the possible approaches to study human diseases and their complexity is to use non-human experimental model organisms.Electronic downloadable textbook “Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses“ for students of pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses aims to serve as a practical manual during the practicals and tutorials.

 
author: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Educational works, Presentations | keywords: pathophysiology, animal experiments, etiology, pathogenesis | attachment: 1 | viewed: 11190x | published on: 15.12.2008 | last modified on: 27.9.2011

Pathophysiology practicals for General medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Učební text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má podobu skript rozdělených do několika ucelených tematických celků.

 
author: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální modely | attachment: 1 | viewed: 6504x | published on: 30.4.2010 | last modified on: 3.6.2011

acute abdomen - gallstone ileus

Acute abdomen - gallstone ileus

Gallstone ileus is an uncommon entity, which accounts for 1–4% of all presentations to hospital with small bowel obstruction and for up to 25% of all cases in patients over 65 years of age. Despite medical advances, gallstone ileus is still associated with high rates of morbidity and mortality. The management of gallstone ileus remains controversial. The clinical signs and symptoms of gallstone ileus are usually non-specific, contributing to a delay in diagnosis. We present our case admitted to the hospital with gallstone ileus.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
author: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Casuistics in image | keywords: biliary ileus, surgical treatment, biliary ileus, surgical treatment | attachment: 5 | viewed: 579x | published on: 28.10.2017 | last modified on: 16.4.2018

Etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
author: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | discipline: Medical Ethics and Law | keywords: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | attachment: 11 | viewed: 5815x | published on: 12.11.2009 | last modified on: 8.8.2013

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
author: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | LF UK v Bratislave | discipline: Physiology and Pathophysiology, Medical Informatics and Information Science, Other | category: Pedagogické diela, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | keywords: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abstrakt | attachment: 5 | viewed: 2254x | published on: 13.3.2015 | last modified on: 18.3.2015

diagnostic methods of nuclear medicine

diagnostic methods of nuclear medicine

This video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It is designed for pregraduate medical students. It explains basic principles and indications including demonstration of the evaluating process to be able to completely inform patients.

 
author: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | discipline: Nuclear Medicine | category: Digital video | keywords: scintigraphy, diagnostic methods, radiopharmaceuticals | attachment: 13 | viewed: 4705x | published on: 16.11.2010 | last modified on: 29.1.2011

Immunology for student of general medicine

Immunology for student of general medicine

This is a presentation of lectures of the subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of theoretical immunology, immunopathological states, immunological aspects of transplantation and immune response to tumours. Also immune reaction to microbes and principles of vaccination are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their interpretation as well.

 
author: Jiří Litzman | LF MU | discipline: Immunology, Allergology | category: Educational works, Presentations | keywords: general medicine, immunology, immunopathological states | attachment: 17 | viewed: 3871x | published on: 6.9.2013 | last modified on: 4.12.2018

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
author: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | discipline: Emergency Medicine, General Practice Medicine, Health Care Sciences | category: Pedagogické diela, Prednášky, Konferencie a reporty | keywords: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | attachment: 1 | viewed: 740x | published on: 28.4.2017 | last modified on: 9.5.2017

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
author: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | discipline: Nuclear Medicine, Radiology and Imaging | category: Tutoriály | keywords: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | attachment: 1 | viewed: 7706x | published on: 10.9.2009 | last modified on: 10.11.2012

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental medicine

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine

The laboratory manuals are developed to the foreign students of medicine for practical laboratory exercise and verification of knowledge from medical biochemistry. Exercises are gathered into bigger groups by topics. Student can apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of results and making of diagnoses.

First published: Tomečková V., Kron I., Mareková M.: Practical exercises from biochemistry, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-874-0.

 
author: Peter Urban, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Marek Stupák, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | category: Educational works | keywords: biochemistry, practical exercises | attachment: 26 | viewed: 15357x | published on: 15.2.2011 | last modified on: 9.2.2018

Videos of surgical procedures in the Department of Burns medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of explanatory text sheets on the following topics: 1) Amputation of the right upper limb 2) Mesh graft autotransplantation 3) Avulsion 4) Meshing of autografts 5) Suicide

 
author: Josef Bláha | 3.LF UK | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: Amputation, Autotransplantation, Avulsion, Meshing, Suicide | attachment: 5 | viewed: 2807x | published on: 20.12.2010 | last modified on: 29.1.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 67 | SANDBOX - number of results: 63

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. aims to serve as an introduction to the student´s practical work.. .. for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses. The..

Psychiatry
.. Substance Abuse; Affective Disorders, Suicidia; Acute Psychotic Disorders; Somatoform Disorders;.. .. on psychiatry for students of the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague: History;..

Computed tomography - CT
.. possibilities of CT and help us understand it´s principles. The presentation is followed by..

Selected chapters from paediatric surgery
.. to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen, thoracic surgery, plastic surgery,.. .. case reports for some types of injuries. Acute abdomen Predominantly images of some types of.. ..keywords: to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen, thoracic surgery, congenital disorders,..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. for surgery and emergency hospitalization due to acute abdominal pain. Accurate diagnosis of acute.. .. two positive signs consistent with signs of acute appendicitis: Plenies´s and.. ..keywords: Acute appendicitis, Q43.0 Meckel's diverticulum,..

Autoimmune hepatitis
.. admitted to 2nd surgical clinic because of an acute deterioration of the condition (jaundice,.. .. 4th Department of Internal Medicine..

Clinical Examination of the Psychiatric Patient
.. bipolar disorder has recently recovered from acute mania. All parts of the complex clinical..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. lesion of JXG type in a patient treated for acute lymphoblastic leukemia with chromosome 5 trisomy..

Obesity hypoventilation syndrome
.. pressure during expiration and when patient´s inspiratory effort is recognised it delivers.. .. 223.48 KB MEFANET user Predmety/kurzy Internal Medicine [IM-DM3] Internal Medicine [IM-G1] Pracoviská: ..

Materials for Biophysics
.. Peaceful atom Radioactivity and nuclear medicine Radiation Sound and ear Ultrasound .. .. user – – Radioactivity and nuclear medicine | 8.11.2010 51.5 KB registered user –..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. The third section is devoted to emergencies and acute toxicity of anticancer treatment in pediatric..

Posterior wall myocardial infarction
.. II, was made. Patient received the medication of acute coronary syndrome: Brilique 180mg, ANP 200mg.. ..keywords: Acute transmural myocardial infarction of other sites,..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. suffered from anorexia, loosing weight. He didn´t have abdominal pain and stool and urinating..

Anatomical Dissection of the Head
.. of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide them with..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou oh..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedin..

Pathophysiology for Surgery
.. that the textbook will help students of general medicine in an effective theoretical preparation for the.. .. 2013 Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin ISBN..

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering cytology, general histology,..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med... .. Literatura Evidence based medicine: Metodický leták 2007 [Archiv] P..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. firm seal of lips around mouthpiece and patient´s cooperation. Gradually, night time ventilation.. .. 66.02 KB MEFANET user Predmety/kurzy Internal Medicine [IM-G1] Internal Medicine [IM-DM1] Pracoviská: ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Management of pilonidal sinus
.. induration of surrounding tissue. Therapy: Acute pilonidal abscess was treated by simple incision..

Hypertext atlas of Fetal Pathology
.. is a free resource for pregraduate students of medicine, pathologists and other health professionals..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. biology, anatomy and physiology. The students´ interest in tissue transplantation is required.. .. development of the study programme of general medicine at the Charles University in Prague, Medical..

Základy informačných technológií
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry
.. for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook summarizes..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne [UL..

Aortic dissection
.. Differential diagnosis: - Aortic dissection - Acute coronary syndrome - Aortic aneurysm - Aortic.. .. difference in the upper extremities, in medicine is often, that not all symtoms may be present...

Pleuropneumonia
.. pneumonia, usually presented with acute symptoms of lower respiratory tract infection,.. .. 1.1.2018 anyone – Predmety/kurzy Internal Medicine [IM-G1] Internal Medicine [IM-DM3] Pracoviská: ..

Multimediální učebnice DNA diagnostiky
.. možností její aplikace v humánní a veterinární medicíně. Nejen lepší porozumění podstatě onemocnění, ale ..

MEF page 1
1
page 2
2
page 3
3
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-01-17]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].