Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Atlas Mozkový kmen a mozeček - brain stem and cerebellum

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Interaktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména studentům prvních ročníků lékařských fakult. Nabízí laterální, kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makroskopických struktur je zde i detailní popis mozečkových cév. Atlas je základně určený pro studenty prvních ročníků lékařství, avšak může být užitečnou pomůckou pro opakování morfologie i v klinických oborech, zejména radiodiagnostice či neurověd.

 
author: David Štěpánek, Lada Eberlová, Tomáš Junek | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: mozkový kmen, mozeček, atlas | viewed: 8156x | published on: 18.10.2012 | last modified on: 7.10.2019
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 17 | SANDBOX - number of results: 2

Gamma knife
.. for the localized, highly precise treatment of brain.. .. non-invasive treatment of benign and malignant tumors. It is also known as stereotactic radiotherapy... ..keywords: gamma knife, brain.. ..keywords: gamma knife, brain tumor..

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology
.. or the three germ layers form, and how the brain, heart, muscle, and internal organs develop... ..keywords: ectoderm, mesoderm, endoderm, organogensis, brain formation, somitogenesis, heart formation,..

Introduction to Biological Psychiatry
.. point of view. It is postulated that changes in brain signal transmission are essential in development..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. 17.45 MB registered user – – brain scintigraphy | 16.11.2010 9.96 MB registered..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. nejčastěji pro urolitiázu, méně často pro tumor či z důvodů diagnostických. Častěji úraz způsobí ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro s..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. condition with lung cancer. Central bronchogenic tumors often induce atelectasis due to endobronchial.. .. IIIB primary lung neoplasm. Bone scan and MRI of brain were not realized because the patient had no.. .. the chest: centrally in the right hilum located tumorous mass invading right main bronchus and part of..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. hrudníka, ktoré popísalo pravostranný centrálny tumor pľúc. Objektívny nález: bez významnejších odchýl..

Manažment karcinómu prsníka
.. na č. 2 v smere hodinových ručičiek 2 cm tumor a v axile boli hmatné uzliny. Zobrazovacie ..

Management of breast cancer
.. the mark (which was drawn on the skin above the tumor during lymphoscintigraphy) immediately before..

Aortic dissection
.. - Musculoskeletal pain - Mediastinal tumor - Pleuritis - Pulmonary embolism - Cholecystitis..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. were suspicious to be cardiac metastases. One tumor (8x8 mm) was localized in right atrium, the..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. - Muskuloskeletálna bolesť - Mediastinálny tumor - Pleuritída - Pľúcna embólia - Cholecystitída Z..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. komplikovanej lokalizácie bola navrhnutá excízia tumoru s transpozíciou dvojitého laloka (bilobed f..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. a mozku) HEAD AND BRAIN GENERAL Rtg   ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. známky chronickej pankreatitídy s podozrením na tumor hlavy pankreasu a v dutine brušnej bola prítomná ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. u 27 pacientok s gynekologickou malignitou. Tumor bol pri operácii odstránený a za 32 dní terapie s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-11-17]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].