Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 14 | SANDBOX - number of results: 2

H o r m o n y
.. či jádra a nastartují změnu metabolismu – buňka reaguje na hormon. ..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..keywords: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, h..

Obecná histologie
..keywords: buňka, tkáň, tělní tek..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymf.. .. – NK cells). Štandardne sa zaraďujú k bunkám nešpecifickej imunity i keď dne vieme, že pa..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..keywords: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, he..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. o svetelno-mikroskopické obrázky vývoja zmien v bunkách miechy a o návrhy na predchádzanie vzniku p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. terapia spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fó..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. expresiu adhezívnych molekúl na endotelových bunkách CNS, najmä VCAM-1, čo umožňuje adherenciu T-l..

Prezentácia antigénov
.. vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na pr.. .. prezentácie antigénu sa začína jeho pohltením bunkami, ktoré sa špecializujú na túto činnosť; označ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami .. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. Predstavujú h..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy bun..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, m..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory n..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do.. .. najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].