Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1 | SANDBOX - number of results: 1

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
author: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | attachment: 1 | viewed: 3135x | published on: 14.10.2013 | last modified on: 25.4.2014
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 7 | SANDBOX - number of results: 2

Traumakurz
.. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Traumakurz | 25.11.2010 38.64 MB registrovaný uživatel &.. ..keywords: popáleninové trauma, proces hojení, první p..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způso.. .. diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem | 14.6.2017 1.62 MB kdokoli –.. ..keywords: trauma, bronchoskopie, komplikace,..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. pain management | 15.2.2013 anyone – Craniocerebral trauma | 15.2.2013 anyone – Basic life.. .. | 15.2.2013 anyone – Craniocerebral trauma | 15.2.2013 anyone – Basic life support:.. ..keywords: rescue, hypothermia, car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life.. ..keywords: car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support,..

Poranění pánve a acetabula
.. – historical perspective of pelvic trauma management - M.Tile | 29.10.2010 49.62 MB..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. of prematurity Birth asphyxia Birth trauma Perinatal infection Stillbirth and perinatal..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. | 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální trauma | 12.5.2012 kdokoli – Invazivní zajištění .. ..keywords: nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, seps..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-10-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].