Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 2

analysis of genomic and proteomic data

Analysis of genomic and proteomic data

This e-learning educational textbook is dedicated to analysis of data from genomic and proteomic high-throughput experiments, such as microarrays, MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important analytical steps from pre-processing through differential gene(protein)-expression to pathways and meta-analysis of multiple experiments. Interactive examples in R and lectures in video format are provided. This educational material contains contributions of different experts in the field from all over the Europe. The content in this e-learning material will be up-dated and extended so that it reflects the latest knowledge in this field.

 

 
author: Eva Budinská | LF MU | discipline: Biology, Genetics, Medical Informatics and Information Science | category: Educational works, Educational websites | keywords: genomics, proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression, prediction | attachment: 1 | viewed: 4784x | published on: 13.1.2010

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
author: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | discipline: Medical Informatics and Information Science | category: Multimediální učební pomůcky, E-learning | keywords: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | viewed: 7893x | published on: 25.11.2005 | last modified on: 25.10.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 36 | SANDBOX - number of results: 3

Electrocardiography
.. signal in the heart, ECG registration and analysis.. .. | 8.2.2013 356.59 KB MEFANET user – ECG analysis | 21.2.2019 229.04 KB MEFANET user – ECG..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. the primary objective to provide representative data on this topic. Providing relevant information on.. .. scientific analyses of population-based cancer data. Following these population-based data, any.. .. is always the first step when performing any analysis: individual diagnoses are classified into..

Databases in MS Access
.. database tools allow collecting, storage, handling.. .. of the tools to create and operate databases is Microsoft Office Access, a software.. ..keywords: database, table, form, filter, query,..

Structure of Matter From Biophysical Point of View
.. an overview of important stages in structure analysis, explains different structure and forms of.. ..keywords: in medicine, structure analysis, forms of matter, physical interactions,..

CYTOCHROME P-450: genetic and population aspects
.. based on the analysis of own and literary data of the central link of drug.. .. is shown in the monograph based on the analysis of own and literary data of the central link of..

Automatic urinalysis
.. in Brno, the Dept. of Biochemistry, and the Data Processing Centre of the MU Fac. of Medicine in.. .. MAX analyser is a device for automatic chemical analysis of urine by means of diagnostic strips. One..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..Databáze zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, .. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Databáze obrazů v gastroenterologii | 12.12.2006 k.. ..keywords: databáze, gastroenterologie, lékařská informatika, end..

ABC of Informatics
.. of computer networks, Data protection – basic principles of.. ..keywords: ECDL, Hardware, Software, Computer Network, Data..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření j..

A two stage non extraction treatment of distoocclusion with proclination of upper incisors (AII/1)
.. frenulum inserts to the incisive papilla. Cast analysis: Permanent dentition, AII/1, overjet=9.5mm,..

Hospital information system
.. provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and.. .. the needs of various departments by managing the data related for example to the clinic, laboratory,..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu ..

Analýza dat pro Neurovědy
..keywords: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná statistika, intervaly s..

Treatment of overjet by retraction of frontal teeth to temporary anchorage devices (TADs)
.. tonicity, profound mentolabial groove. Smile analysis: asymmetric, gummy smile not present, display of..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou na..

Lineární a adaptivní zpracování dat
..Data, o jejichž analýzu a zpracování se ve všech kapi..

Combined orthodontic-surgical treatment of impacted teeth
.. frenulum inserts to the incisive papilla. Cast analysis: Mixed dentition, AI with signs of AII/2,..

Obesity hypoventilation syndrome
.. population remains unknown, and most prevalence data describe subjects with obstructive sleep apnoea,.. .. polysomnography and arterial blood gases analysis and was diagnosed with obesity hypoventilation..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Da.. .. daty. V návaznosti na tato populační data mohou být analyzovány jakékoli další údaje o rizi..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. včetně ukázky vyhledávání z genetických databází a dolování znalosti z dat, která lze snadno z.. ..keywords: učení, dolování dat, machine learning, data..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. připojení v blízké budoucnosti. Obrazová data se z operačních sálů přenáší v digitální podobě p..

Posterior wall myocardial infarction
.. and V9. Initial laboratory results: Biochemical analysis: S-Alb ...43.9; S-ALT ...1.00; S-AST ..

Analýza a klasifikace dat
.. nesou i anglický originální název „data mining“ a v české kotlině vyvstává prob..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Úvodní prezentace Vyhledávání důkazů v databázi Medline/PubMed Vzory pro analýzu s.. .. P, Horvath A, Shamir R, Szajewska H. Meta analysis: enteral nutrition in active Crohn's disease in..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. no allergies DA: no drug using SA: no important data AD: Patient with bicuspid aortic valve, combined..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. of carcinoma was assessed by imunohistochemistry analysis including p63+, CK5/6+, without expression of..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. in this way into a XML file then serves as the data background for a single key node which is..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. prostoru metropolitního PACSu je využívána pro databázi a správu výukových obrazových studií, které j..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. musí zháňať iné články a najmä keď sú staršieho dáta, reprodukovateľnosť je vágna.   4. Vý..

Pleuropneumonia
.. the Global Burden of Disease Study based on data from 188 countries around the world, reported..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-11-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].