Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 4 | SANDBOX - number of results: 1

diagnostic methods of nuclear medicine

diagnostic methods of nuclear medicine

This video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It is designed for pregraduate medical students. It explains basic principles and indications including demonstration of the evaluating process to be able to completely inform patients.

 
author: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | discipline: Nuclear Medicine | category: Digital video | keywords: scintigraphy, diagnostic methods, radiopharmaceuticals | attachment: 13 | viewed: 4716x | published on: 16.11.2010 | last modified on: 29.1.2011

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
author: Jana Červenková | 1.LF UK | discipline: Radiology and Imaging | category: Podklady k přednáškám | keywords: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | attachment: 1 | viewed: 6791x | published on: 6.11.2006 | last modified on: 26.4.2012

Vyšetření moče diagnostickými proužky

Vyšetření moče diagnostickými proužky

Chemické vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují základní informace o správném způsobu provedení chemického vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. Videa také obsahují animace, která vysvětlující princip některých stanovení a upozorňují na možné příčiny falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu biochemie.

 
author: Jiří Slanina, Ondřej Peš, Martina Čarnecká, Hana Paulová | LF MU | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: moč, diagnostické proužky | attachment: 1 | viewed: 5801x | published on: 29.5.2012 | last modified on: 29.8.2012

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
author: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: ektopického těhotenství | attachment: 1 | viewed: 3897x | published on: 20.3.2013 | last modified on: 5.3.2015
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 92 | SANDBOX - number of results: 6

Automatic urinalysis
.. automatic chemical analysis of urine by means of diagnostic strips. One millilitre of urine is imbibed from..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. of of the most common pediatric tumors, basic diagnostic procedures and treatment modalities of malignant..

Knee joint aspiration
.. of the large joints can be performed either diagnostically or therapeutically. Synovial fluid..

Orthopaedics
.. Arthroscopy there are described principles of diagnostic arthroscopies, indications and possibilities:.. ..keywords: diagnostic arthroscopy, arthroscopic surgery, bone tumours,..

Basics of Nursing Presentations
.. 18.5.2012 334.16 KB anyone – – Diagnostic procedures Medications Injections 18.5.2012 1.8..

Pediatric otorhinolaryngology
.. inflammatory complications Differential diagnostics of ear diseases Basics of ear surgery ..

Pleuropneumonia
.. in antimicrobial therapies, microbiological diagnostic tests and prevention measures, pneumonia remains.. .. to CAP guidelines, an optional microbiological diagnostic test in low to mild cases of CAP is recommended..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. venous pressure, muffled heart sounds. A key diagnostic finding is pulsus paradoxus (conventionally..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. of a specific group (in case of the list of diagnostic groups). Homepage of the SVOD..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. CT is the most suitable imaging method for diagnostic. The authors report a case of 57 year old man.. .. take months or even years. Prognosis depends of diagnostic and treatment. Treatment remains controversial,..

Management of breast cancer
.. node involvement. Imaging methods: A diagnostic mammogram and ultrasound image showed a.. ..keywords: in situ of breast, carcinoma of breast, diagnostic,..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systém Americkej psychiatrickej spoločnosti Diagnostický a štatistický manuál (Diagnostic and Sta..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. or MRCP is the most suitable imaging method for diagnostic. Rigler triad helps to diagnose biliary ileus :..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
..keywords: Q43.0 Meckel's diverticulum, appendicitis, diagnostic, surgical..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. (CT) scan is usually considered to be a superior diagnostic tool as it can provide valuable information such..

Základy anesteziologie
.. umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smy..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně st..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. jsou nálezy k dispozici na všech certifikovaných diagnostických stanicích, kde mohou sloužit, stejně jako stu..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky ..

Artroskopie zápěstí
.. techniku artroskopie zápěstí jako metodu diagnostickou i terapeutickou a ukázat její základní apl..

Aneuryzma abdominální aorty
.. je závažným postižením tepenného systému a je diagnostickou a terapeutickou výzvou pro generace cévních ch.. .. relativní, ovlivněný lepší dostupností moderních diagnostických metod zaměřených na toto závažné onemoc..

Virtuální mikroskop
.. i histologických. Součástí atlasu je také diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory. Tento atlas ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. do 26 kazuistik. Část z nich má charakter diagnostický a pokrývá téměř celé spektrum poruch řeči a pří..

Postup při provádění sternální punkce
.. délka 4 min. Sternální punkce je jednoduchý diagnostický výkon, jehož cílem je získání dostatečného množ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. zpracovány. V hematoonkologii slouží zejména k diagnostice a diferenciální diagnostice leukemií a lymfomů a..

Metody celulárních separací
.. nutnost izolace cílových buněčných populací pro diagnostické i terapeutické účely. Specifické buněčné popula..

Automatická analýza moči
.. pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mililitr moče je nasát ze zkum..

Glaukomové onemocnění
.. presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění. Autoři s..

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest
.. léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a diagnostice a léčbě obstrukce močových cest. Materiál je urč..

MEF page 1
1
page 2
2
page 3
3
page 4
4
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-11-15]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].