Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...




FOUND IN TITLES: number of results: 2

Přehled embryologie člověka v obrazech

Přehled embryologie člověka v obrazech  

Učebnice je určena studujícím 1. a 2. ročníku medicíny k názornějšímu pochopení a opakování látky probrané ve výuce předmětu embryologie. Může sloužit i studentům vyšších ročníků k oživení znalostí normálního i prenatálního vývoje člověka, které jsou nezbytné při studiu vývojových anomálií, vrozených vad a teratologických změn jak v patologii tak i v řadě dalších klinických oborů.

   
 
author: Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Zdeňka Malínská | LF UP | discipline: Histology, Embryology | category: Tutoriály | keywords: embryologie člověka, obrazová dokumentace | attachment: 1 | viewed: 11455x | published on: 23.1.2015 | last modified on: 23.4.2015

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
author: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: histologie, embryologie, Cytologie | attachment: 1 | viewed: 20035x | published on: 20.12.2011 | last modified on: 14.11.2018




RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 24 | SANDBOX - number of results: 4

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie a embryologie ..

Histologický atlas LF MU
.. a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není zamýšlený jako vyčerpávající učebnic.. .. Histologie - přednáška [aBFHI021p] Histologie a embryologie I - cvičení [aVLHE0221c] Histologie a e..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilus.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie .. ..keywords: atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni. .. .. komentovaných obrázcích a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního léka.. ..keywords: embryologie, histologie,..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací .. ..keywords: embryologie, embryologické ..

Nové trendy a perspektívy v histológii
.. 16 vedeckých článkov z oblasti histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov. Väčšina článk.. .. – – Pracoviská: Ústav histológie a embryológie..

Histologie
.. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které mají význam pro zu..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie. ..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty no.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie Související články: Mikroskopická anatomie ..

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
.. materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. podpora luteální fáze. Základy reprodukční embryologie pro porodní asistentky Přehled pracovních po.. ..keywords: IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, andrologie, in vitro fertilizace (IVF),..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně ja..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přeh..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní l..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. a klinickej biochémie, Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Multidisciplinárny poh..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. učebníc a teda aj učebníc histológie a embryológie motivoval autorov k napísaniu novej učebnice. N..

Procvičení histologických preparátů
.. MUDr. Tomáš Soukup z Ústavu histologie a embryologie LF HK, kterému moc děkuji za laskavý souhlas s tí..

Obecná histologie
.. kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie Související články: Mikroskopická anat..

Cytológia a všeobecná histológia
.. [HOHE-ZL1] Pracoviská: Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Mikroskopická anatómia - ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..  2 [019] Pracoviská: Ústav histológie a embryológie..

Virtuální mikroskopický atlas
.. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie, LF UK v Hradci Králové) Doc.MUDr. Marie L..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].