Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 12 | SANDBOX - number of results: 11

Pathophysiology practicals for general medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

One of the possible approaches to study human diseases and their complexity is to use non-human experimental model organisms.Electronic downloadable textbook “Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses“ for students of pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses aims to serve as a practical manual during the practicals and tutorials.

 
author: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Educational works, Presentations | keywords: pathophysiology, animal experiments, etiology, pathogenesis | attachment: 1 | viewed: 10947x | published on: 15.12.2008 | last modified on: 27.9.2011

Pathophysiology practicals for general medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Učební text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má podobu skript rozdělených do několika ucelených tematických celků.

 
author: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální modely | attachment: 1 | viewed: 6344x | published on: 30.4.2010 | last modified on: 3.6.2011

Immunology for student of general medicine

Immunology for student of general medicine

This is a presentation of lectures of the subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of theoretical immunology, immunopathological states, immunological aspects of transplantation and immune response to tumours. Also immune reaction to microbes and principles of vaccination are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their interpretation as well.

 
author: Jiří Litzman | LF MU | discipline: Immunology, Allergology | category: Educational works, Presentations | keywords: general medicine, immunology, immunopathological states | attachment: 17 | viewed: 3681x | published on: 6.9.2013 | last modified on: 10.10.2013

general and specialized psychiatry

General and specialized psychiatry

The psychiatry makes part of neuroscience which is currently undergoing dynamic development. Although two high-quality textbooks are available now, there have been some changes in the practical outputs of our discipline. The objective of these seminar notes from psychiatry course is to follow these changes, and to provide you with up-to-date information which is necessary to acquire the basic knowledge. These materials will be updated on a regular basis. These notes do not replace recommended textbooks, they should give you a quick overview of the basic topics in psychiatry. They are supposed to be used in your preparation for psychiatry courses and should be helpful during the revision of the explained matter.

 
author: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | category: Educational works, Presentations | keywords: psychiatry, disturbances of emotion, schizophrenia | attachment: 20 | viewed: 8921x | published on: 12.1.2006 | last modified on: 2.6.2011

Etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
author: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | discipline: Medical Ethics and Law | keywords: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | attachment: 11 | viewed: 5725x | published on: 12.11.2009 | last modified on: 8.8.2013

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
author: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | LF UK v Bratislave | discipline: Physiology and Pathophysiology, Medical Informatics and Information Science, Other | category: Pedagogické diela, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | keywords: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abstrakt | attachment: 5 | viewed: 2176x | published on: 13.3.2015 | last modified on: 18.3.2015

diagnostic methods of nuclear medicine

diagnostic methods of nuclear medicine

This video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It is designed for pregraduate medical students. It explains basic principles and indications including demonstration of the evaluating process to be able to completely inform patients.

 
author: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | discipline: Nuclear Medicine | category: Digital video | keywords: scintigraphy, diagnostic methods, radiopharmaceuticals | attachment: 13 | viewed: 4480x | published on: 16.11.2010 | last modified on: 29.1.2011

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
author: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | discipline: Emergency Medicine, General Practice Medicine, Health Care Sciences | category: Pedagogické diela, Prednášky, Konferencie a reporty | keywords: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | attachment: 1 | viewed: 641x | published on: 28.4.2017 | last modified on: 9.5.2017

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
author: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | discipline: Nuclear Medicine, Radiology and Imaging | category: Tutoriály | keywords: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | attachment: 1 | viewed: 7590x | published on: 10.9.2009 | last modified on: 10.11.2012

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental medicine

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine

The laboratory manuals are developed to the foreign students of medicine for practical laboratory exercise and verification of knowledge from medical biochemistry. Exercises are gathered into bigger groups by topics. Student can apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of results and making of diagnoses.

First published: Tomečková V., Kron I., Mareková M.: Practical exercises from biochemistry, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-874-0.

 
author: Peter Urban, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Marek Stupák, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | category: Educational works | keywords: biochemistry, practical exercises | attachment: 26 | viewed: 14722x | published on: 15.2.2011 | last modified on: 9.2.2018

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Algorithmization and procedural management of the therapeutic process has become very popular as quality management systems have developed and health care quality has been assessed. It is obvious that a procedurally-thinking physician can react more efficiently, promptly and economically to critical situations which are so abundant in acute medicine. The interactive educational algorithms on the portal AKUTNE.CZ have been developed with the aim of simulating decision processes in acute patients. The ultimate aim of the algorithms is to make students remember the correct procedures which are necessary for the management of acute situations. This comprehensive work contains 24 interactive algorithms both in Czech and English language which deal with various acute medicine topics. It covers acute medicine from prehospital care to highly specialized hospital care.

 
author: Petr Štourač, team of students and teachers creating the educational contents of the AKUTNE.CZ portal | LF MU | discipline: Emergency Medicine, Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | category: Educational works, Multimedia, Elearning, Educational websites | keywords: acute medicine, post-dural puncture headache, analgesia, allergic reaction, toxic reaction, local anaesthetics, acute coronary syndrome, water rescue, hypothermia, car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support, sepsis | attachment: 22 | viewed: 6746x | published on: 15.2.2013 | last modified on: 22.9.2015

Videos of surgical procedures in the Department of Burns medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of explanatory text sheets on the following topics: 1) Amputation of the right upper limb 2) Mesh graft autotransplantation 3) Avulsion 4) Meshing of autografts 5) Suicide

 
author: Josef Bláha | 3.LF UK | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: Amputation, Autotransplantation, Avulsion, Meshing, Suicide | attachment: 5 | viewed: 2712x | published on: 20.12.2010 | last modified on: 29.1.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 59 | SANDBOX - number of results: 68

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. There are 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering cytology,.. .. 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering cytology, general histology,..

Pathophysiology for Surgery
.. exams. This is especially true for the topics in general surgery. The aim of our effort was to prepare a.. .. that the textbook will help students of general medicine in an effective theoretical preparation for the.. .. 2013 Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin ISBN.. ..keywords: general surgery, gastrointestinal tract, vascular..

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. is intended for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA).. .. for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses. The..

Psychiatry
.. of Charles University in Prague: History; General Psychopathology; Mood Disorders; Schizophrenia;.. .. on psychiatry for students of the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague: History;..

Anatomical Dissection of the Head
.. dissection of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide them.. .. of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide them with..

Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry
.. assigned for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook.. .. for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook summarizes..

ABC of Informatics
.. before informatics was applied in the field of medicine. The aims of Informatics should be oriented on.. .. of personal computers, Software – general description of software products, Computer..

Materials for Biophysics
.. Peaceful atom Radioactivity and nuclear medicine Radiation Sound and ear Ultrasound .. .. user – – Radioactivity and nuclear medicine | 8.11.2010 51.5 KB registered user –..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. for students as well as for interested general..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou oh..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedin..

Topographical anatomy of limbs
.. courses is aimed to foreign students of medicine. It turns their attention to topographical.. .. or discussion forums which can be or generalized or aimed to any specific problem of studies.. .. they are available on the server of Faculty of Medicine in Hradec Kralove. Mentioned courses are..

Pathological physiology. Selected chapters.
.. selected chapters contains chapters of general and special pathological physiology that explain..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Hypertext atlas of Fetal Pathology
.. is a free resource for pregraduate students of medicine, pathologists and other health professionals..

Practicals in Pharmacology
.. text provides an introduction to general principles and rules for prescription of drugs..

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology
.. This educational material is recommened to General Medical, Dental Medical students and the..

Základy informačných technológií
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Pleuropneumonia
.. to Department of respiratory diseases by general practitioner because of an X-ray finding of.. .. 1.1.2018 anyone – Predmety/kurzy Internal Medicine [IM-G1] Internal Medicine [IM-DM3] Pracoviská: ..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne [UL..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise..

Multimediální učebnice DNA diagnostiky
.. možností její aplikace v humánní a veterinární medicíně. Nejen lepší porozumění podstatě onemocnění, ale ..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k softwarovému a mechanickému propojení r..

Interaktivní výuka anatomie
.. seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v ..

Obesity hypoventilation syndrome
.. The exact prevalence of OHS in the general population remains unknown, and most prevalence.. .. 223.48 KB MEFANET user Predmety/kurzy Internal Medicine [IM-DM3] Internal Medicine [IM-G1] Pracoviská: ..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a inf.. .. výskumu i klinickej praxe. Klasifikácia v medicíne je potrebná predovšetkým na zatrieďovanie jed..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v n..

Automatic urinalysis
.. and the Data Processing Centre of the MU Fac. of Medicine in Brno. It is provided with a spoken commentary..

Biostatistika
.. přednášky se zabývají problematikou statistiky v medicíně, deskriptivímí statistickými metodami, te..

Biophysical seminars for medical students
.. 1C modul students of the Third Faculty of Medicine, Charles University. The following topics are:..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-10-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].