Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
author: Tomáš Nikl | 1.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | attachment: 1 | viewed: 6557x | published on: 5.6.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 4

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. procesům dětského věku a také problematice hlasu a.. .. Jícen Zevní krk Hlas Tumory a expanzivní procesy dětského věku ..

eOtorinolaryngologie
.. 08 Nemoci hrtanu 09 Nemoci ušní 10 Poruchy hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL tr.. ..keywords: ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan, jícen, hlas, nemoc, traumatologie, otorinolaryngologie,..

Webináre z kardiológie
.. aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z pohodlia svojho domova. ..

Webináre z internej medicíny
.. aj odpovedania na otázky prednášajúcich formou hlasovania, a to všetko z pohodlia svojho domova. Pre ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].