Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 14 | SANDBOX - number of results: 8

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. September 2005, a web portal on cancer incidence and mortality in the Czech Republic was released.. .. available to all users. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of.. .. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of patients Regional.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign..

Karcinom endometria
.. (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou pr..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a che..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí zákla..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Inc..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pacientů Reg.. ..keywords: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se z..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a ..

Management of pilonidal sinus
.. tissue is necessary. This increases the incidence of postoperative seroma or haemotoma formation. .. .. This minimally invasive procedure minimizes rates of complication and recurrence and enables the..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech s..

Management of breast cancer
.. dual radiocolloid/blue dye, high identification rates (over 97%), low false-negative rates and..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vze..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. gallstone ileus is still associated with high rates of morbidity and mortality. The management of..

Pleuropneumonia
.. most common cause of death. In Europe, mortality rates for CAP vary widely from country to country,.. .. large, diffusely homogenous merging infiltrates in lower and partially middle right pulmonary..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zařízení dlouhodobé péče, kde je zjištěna vyšší incidence dekubitů za poslední měsíc, jsou jako (P) def..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-10-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].