Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 7

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)

U mladé ženy se objevila bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku. Byl nasazen albendazol (Zentel) na 7 dnů. Po 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video).

 
author: František Stejskal | 1.LF UK | discipline: Infectology | category: Podklady k přednáškám, Výukové video | keywords: zarudlá chodbičkovitá kožní léze, Thajsko, albendazol, Zentel | attachment: 1 | viewed: 7881x | published on: 2.1.2007 | last modified on: 30.6.2009

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku

40 letý pacient přichází na ambulanci se třemi erytematózními, papilomatózními, vředovitými kožními afekcemi krytými suchými krustami na zádech a hýždi. V srpnu 2003 pobýval turisticky 1 měsíc v Maroku. V prosinci 2003 zaznamenal tři drobné vředy na zádech, které se nehojily. Byl léčen Betadine mastí, ale bez efektu. Kasuistika je doplněna videosekvencí.

 
author: František Stejskal | 1.LF UK | discipline: Infectology | category: Obrazové kasuistiky | keywords: Leishmania major, kozni leishmaniozy, ketokonazol, kultivace | attachment: 4 | viewed: 9229x | published on: 4.1.2007 | last modified on: 27.4.2012

nádory spojovky

Nádory spojovky

Primárne nádory spojovky sú relatívne vzácne.
Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je ostrá.                            

 

 

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak musí být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se zaměřujeme především na současné přístupy chirurgické léčby, které dokumentujeme obrazovou dokumentací a filmovým materiálem.

 
author: Jiří Bouda, Martin Pešek, Jan Chytra | LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: Zhoubné nádory | attachment: 2 | viewed: 2735x | published on: 13.2.2015 | last modified on: 16.3.2015

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária

Nejčastějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba relapsů a neepitelových nádorů ovária.

 
author: Pavel Freitag | 1.LF UK | discipline: Obstetrics, Gynaecology | category: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | keywords: ovarium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, germinom, karcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, germinální nádory ovária | attachment: 1 | viewed: 9241x | published on: 11.4.2007 | last modified on: 12.2.2010

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy

Přednáška představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu vulvy.

 
author: Pavel Freitag | 1.LF UK | discipline: Obstetrics, Gynaecology | category: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | keywords: endometrium - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom endometria, karcinom vulvy, hormonoterapie, vulvektomie | attachment: 1 | viewed: 9637x | published on: 11.4.2007 | last modified on: 12.2.2010
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 31 | SANDBOX - number of results: 2

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. tisíce klinických a histologických obrazů kožních chorob. K histologickým obrazům se přistupuje p.. .. snímání byly použity pro digitalizaci sbírky kožních lymfomů Institutu dermatologie, Univerzitní n.. .. 1. Nenádorové kožní choroby 2. Kožní nádory 3. Cysty kůže a podkoží 4. Der.. ..keywords: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, derm.. ..keywords: kožní choroby, kožní nádory, cysty kůže a podkoží, der..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
.. mezi prsty a na nártu dolní končetiny. Navštívil kožní kliniku, kde byla nasazena antibiotika. Jaká je .. ..keywords: kožní léze, Keňa, tropická infekce, antibiotika, Larva ..

Kazuistika - Tungóza
.. u mladého muže po pobytu na Madagaskaru. Kožní myiáze vyvolávají u lidí i písečné blechy (Tunga .. ..keywords: Madagaskar, kožní parazitární infekce, chirurgické od..

Infekční exantémová onemocnění
..keywords: exantém, kožní příznaky, erytém, pu..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
..keywords: Kožní afekce, tungóza, parazitární infekce, ch..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévn.. ..keywords: degenerativní změny páteře, výhřez disku, nádory míchy a ..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..keywords: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Ko..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Choroby vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Oto..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
..keywords: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karc..

Karcinom endometria
.. zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
..keywords: uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, ..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
..keywords: vulva, vagína, endometrium, trofoblastické nádory, mola hydatidosa, choriokarcinom, vulvární i..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. filmu je student poučen o tom, jak se provádějí kožní řezy ve vybraných oblastech těla a jakým způ.. ..keywords: pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, n..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. choroby Extrakraniálne solídne nádory Neskoré následky liečby onkologických pac.. ..keywords: lymfómy, extrakraniálne solídne nádory..

Hormonální léčba děložních myomů
.. myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba ch..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
..keywords: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, V..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. dospělých. Projevit se tak mohou už poměrně malé nádory, označované jako mikroadenomy (do 10 mm). Naopak ..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. na léčbu je nutné využívat Registr vzácných a kožních non-Hodgkinských lymfomů, jenž obsahuje ko..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
..keywords: historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory..

Kapitoly z ortopedie
..keywords: diagnostické, artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšn..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Eliminačné metódy Transplantácia obličky Nádory obličiek a močového mechúra  Prílohy: Príl..

Virtuální mikroskop
.. atlasu je také diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory. Tento atlas má charakter referenční di..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. uživatel – – 11. Kostní nádory | 25.11.2010 76 KB registrovaný uživatel – ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. z plodové vody jsou vyšetřovány chromosomy kožních fibroblastů, buněk plodu, které se z plodu do .. ..keywords: karyotypu, plodová voda, choriové klky, kožní..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. s Turnerovým syndromem * Otoky (lymfedémy) * Kožní řasa na krku (pterygium colli) * Srdce a cévy * L..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. kapitola Patologie vícečetné gravidity, Vrozené nádory a Monstra. Rozpracováno je i téma patologie p..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vi..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do ..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. Klinika Oftalmológie Súvisiace články: Nádory spojovky Refrakčné chyby oka N..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].