Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 4

kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
author: Martin Mašek | 1.LF UK | discipline: Radiology and Imaging | category: Podklady k přednáškám | keywords: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | attachment: 1 | viewed: 10215x | published on: 6.11.2006 | last modified on: 26.4.2012

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | discipline: Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: atlas, patologie, kostní dřeň | attachment: 1 | viewed: 7140x | published on: 21.1.2010 | last modified on: 2.2.2010

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
author: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová animace | attachment: 2 | viewed: 9192x | published on: 25.3.2013 | last modified on: 7.10.2019

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
author: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Haematology, Oncology, Radiation Therapy, Health Care Sciences | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | attachment: 1 | viewed: 20155x | published on: 10.11.2005 | last modified on: 23.3.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 16 | SANDBOX - number of results: 1

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odc.. .. elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických od.. ..keywords: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, ery.. ..keywords: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytro..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
..keywords: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a .. ..keywords: cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a ..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histol.. .. přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu. Na rozdíl od cy..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících zubníc.. ..keywords: zubní dřeň..

Kapitoly z ortopedie
.. poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti, LBP - Low Back Pain - bolesti v.. .. text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti obsahuje postupy u postižení kon..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. uživatel – – 8. Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty | 25.1..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. program periferních kmenových buněk a kostní.. .. program periferních kmenových buněk a kostní dřen..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uvedených par.. .. hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uvedených param.. ..keywords: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, h.. ..keywords: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň,..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. kdy se k fixaci do kosti používá kostní cement..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 sc..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. články: Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pat.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pa..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie .. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas fetální patologie ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřen..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. korunek výrazně šetří tvrdé zubní tkáně, zubní dřeň a gingivu. Materiály, které lze použít pro výr..

Hypertextový atlas patologie
.. lymfomů Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pat.. .. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké pa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].