Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 19 | SANDBOX - number of results: 3

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská chemie [VSLC021] Lékařská chemie - cvičení [BLL..

Elektrochemie
.. 1 [B01129] Biochemie a patobiochemie 2 [B01138] Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Biostatistika
.. [CPHKBI2] Biofyzika a informatika [CPHBF1] IC - Lékařská biofyzika a informatika [CBPILB21L] IC -..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..keywords: - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská informatika, laboratorní diagnostika, ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská biofyzika - přednáška [BDLF011p] Biofyzika, In..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
..keywords: atlas, lékařská, parazitologie, atlas,..

Optické metody používané v biochemii
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b..

Kapitoly z lékařské etiky
.. 1022.15 KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. ..keywords: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, ..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..keywords: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie,..

Klinické doporučené postupy
..keywords: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, ..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v PrazeOdkazy: Odkaz..

Interaktivní výuka anatomie
.. anatomických animací MUC. Michal Droppa 1. lékařská fakulta UK v Praze Odkazy: Odkaz Datum..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..keywords: bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zdroje, mu..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..keywords: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..keywords: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Obecná a speciální psychiatrie
.. 178.58 KB registrovaný uživatel – Lékařská sexuologie 5.12.2011 826.5 KB registrovaný ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní široce in..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Kate..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].