Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 5

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studi.. ..keywords: mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická mikroskopie, e..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..keywords: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, hi..

Histologický atlas LF MU
..keywords: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mikroskopie..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. pojmy jako numerická apertura či imerzní mikroskopie. Vysvětluje rovněž použití různých druhů osvětle..

Virtuální mikroskopický atlas
.. virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].