Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 6

Krev, atlas krevních elementů
..keywords: leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. najdôležitejšie IFN-gama a IL-17. Tieto aktivujú monocyty a indukujú expresiu adhezívnych molekúl na en..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. a okrem NK-buniek sa vyskytuje aj v membránach monocytov, neutrofilov, podskupine CD8+ a gama/delta..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, j..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
..keywords: buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní ..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..keywords: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, tý..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].