Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 5 | SANDBOX - number of results: 2

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. 2005, a web portal on cancer incidence and mortality in the Czech Republic was released with the.. .. to all users. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of patients Regional.. .. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of patients Regional.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign..

Těhotenství a chlopenní vady
.. choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a rel..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. Perinatal infection Stillbirth and perinatal mortality Neonatal pathology nonrelated to prematurity,..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. Jaroslav ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty v grafech a tabulkách l..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-01-22]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].