Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 13 | SANDBOX - number of results: 2

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. 2005, a web portal on cancer incidence and mortality in the Czech Republic was released with the.. .. to all users. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of patients Regional.. .. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of patients Regional.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign.. ..keywords: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign..

Těhotenství a chlopenní vady
.. choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a rel..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mortality/letality pacientov s nádorovým ochorením. On.. .. stratégií liečby, čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii ..

Pleuropneumonia
.. public health concern and a major cause of mortality and morbidity. Despite advances in antimicrobial.. .. most common cause of death. In Europe, mortality rates for CAP vary widely from country to country,.. .. appropriate therapy, associated with significant mortality. Microbiological diagnosis of CAP continues to.. .. large, diffusely homogenous merging infiltrates in lower and partially middle right pulmonary..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. Perinatal infection Stillbirth and perinatal mortality Neonatal pathology nonrelated to prematurity,..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. associated with high rates of morbidity and mortality. The management of gallstone ileus remains.. .. gallstone ileus is still associated with high rates of morbidity and mortality. The management of.. .. elderly patients and bring higher morbidity and mortality in postoperative period. Authors declare the..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. II [Mgr. Iveta Rajničová, PhD.] RCT, analýza mortality, odhady veľkosti vzorky [MUDr. Jaroslav ..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. umožňuje zobrazit časový vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty v grafech a tabulkách l..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu pr..

Management of breast cancer
.. dual radiocolloid/blue dye, high identification rates (over 97%), low false-negative rates and..

Management of pilonidal sinus
.. This minimally invasive procedure minimizes rates of complication and recurrence and enables the..

Aortic dissection
.. kidney) or limb ischaemia, as the morbidity and mortality associated with surgery is very high...

Pleuropneumónia
.. v rozmedzí od <1% do 48%. Na náraste svetovej mortality sa podieľa vplyv pneumónie na chronické oc..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2018-10-23]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].