Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 5

Atlas řezů mozkem
..keywords: mozek, řezy ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..keywords: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mo..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Pons (Varolův most) Mesencephalon (střední mozek) Fossa rhomboidea Strukturální o..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..keywords: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní ne..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].