Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví patologie, které se věnuje časnému postnatálnímu vývoji.  Toto dílo je od roku 2009 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
author: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | discipline: Anatomy, Pathology and Forensic Medicine, Paediatrics, Neonatology | category: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: neonatologie, fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství, plod | attachment: 1 | viewed: 10736x | published on: 27.1.2010 | last modified on: 27.9.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 7

Hypertextový atlas fetální patologie
.. fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu pat.. .. vývojových poruch. Hypertextový atlas fetální a novorozenecké patologie je výuková a referenční příručka pro .. ..keywords: fetopatologie, fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, p..

Virtuální mikroskop
.. je k dispozici pouze česky. Atlas fetální a novorozenecké patologie je nový atlas, který vznikl v roce 20.. ..keywords: fetální patologie, novorozenecká patologie, hypertextový a..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké ..

Hypertextový atlas patologie
.. patologie kostní dřeně Hypertextový atlas novorozenecké ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. atlas vzácných lymfomů Hypertextový atlas novorozenecké ..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas patologie Hypertextový atlas novorozenecké ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. Děti se liší od dospělých v mnoha aspektech. V novorozeneckém věku radiologové diagnostikují vrozené vývo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].