Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 9

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
author: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: Urologická symptomatologie, bilharzióza | attachment: 1 | viewed: 8238x | published on: 12.12.2011 | last modified on: 25.4.2014

Glaukomové onemocnění

Glaukomové onemocnění

Tato presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění.

Autoři se na práci podíleli stejnou měrou.

 
author: E. Růžičková, Marek Fichtl, Radka Martincová, Klára Sedláková | 1.LF UK | discipline: Ophthalmology and Optometry | category: Podklady k přednáškám | keywords: glaukom, etiologie, patogeneze, diagnostika | attachment: 6 | viewed: 11577x | published on: 7.12.2006 | last modified on: 26.6.2009

Infekční exantémová onemocnění

Infekční exantémová onemocnění

Multimediální přednáška poskytuje přehled klasických i méně známých infekčních onemocnění provázených exantémem.

 
author: Hanuš Rozsypal | 1.LF UK | discipline: Infectology | category: Podklady k přednáškám | keywords: infekce, exantém, kožní příznaky, erytém, purpura | attachment: 1 | viewed: 7445x | published on: 23.11.2006 | last modified on: 30.6.2009

Profesionální onemocnění horních končetin

Profesionální onemocnění horních končetin

Předkládaný multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo také pomocí krátkých videosekvencí představit profese a pracovní činnosti, které k těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro lékaře a pro odborníky nelékaře. Členění do poměrně malých článků dovoluje, aby se každý mohl soustředit na úroveň, kterou potřebuje a na konkrétní věci, které jej zajímají.

 
author: Marie Nakládalová, Dagmar Radiměřská, Helena Vildová, Zdeněk Nakládal, Petr Brhel, Václav Gerstner | LF UP | discipline: Occupational Medicine and Toxicology | category: Tutoriály | keywords: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory | attachment: 1 | viewed: 5911x | published on: 13.8.2009 | last modified on: 10.11.2012

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
author: Tomáš Nikl | 1.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | attachment: 1 | viewed: 6563x | published on: 5.6.2012

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření je u onemocnění trávicího traktu z velké části nahrazeno endoskopickými a zobrazovacími metodami, přesto má však stále svůj význam. Seznamte se s nejdůležitějšími laboratorními metodami, užívanými v gastroenterologii v současnosti.                                                                                                     

 
author: Jaroslav Racek | FZS ZČU | discipline: Health Care Sciences | category: Vzdělávací materiály | keywords: trávicí trakt, laboratorní vyšetření | attachment: 1 | viewed: 586x | published on: 20.6.2017 | last modified on: 17.10.2019

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Integrované vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF je strategie, zaměřená na snížení úmrtnosti, nemocnosti a invalidizace dětí a rovněž na zlepšení jejich růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo střední kojeneckou úmrtností. Strategie IMCI má tři složky zaměřené na: 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavními příčinami úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hlavních příčin úmrtí dětí ve světě: průjmová onemocnění, pneumonie, malárie, spalničky a malnutrice. Pro země s vysokým výskytem HIV/AIDS vyvinuly WHO a UNICEF v roce 2006 verzi zahrnující i tuto problematiku.

 
author: Eva Kudlová | 1.LF UK | discipline: Infectology, Paediatrics, Neonatology | category: Archiv e-learningových objektů, Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | keywords: IMCI, dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, malnutrice | attachment: 1 | viewed: 6024x | published on: 21.11.2006 | last modified on: 26.6.2009

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
author: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | attachment: 1 | viewed: 3805x | published on: 14.10.2013 | last modified on: 25.4.2014

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
author: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | discipline: Health Care Sciences | category: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | keywords: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | attachment: 5 | viewed: 2337x | published on: 10.11.2017 | last modified on: 26.11.2019
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 50 | SANDBOX - number of results: 5

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii ná..

Hrudní chirurgie
.. diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění se dnes podílí více odborností. Chirurgií prsní ž..

Lymeská borelióza
.. materiál seznamuje studenty s onemocněním Lymeská borelióza, které v České republice post..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.. ..keywords: gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění,..

Minimálně intervenční stomatologie
.. poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně inte..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odst.. ..keywords: dásně, plak, onemocnění zubů, ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 11.1.2006 561 KB registrovaný uživatel – Onemocnění srdce I 11.1.2006 3.73 MB registrovaný uživatel &.. ..keywords: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. KB registrovaný uživatel – – 3. Onemocnění kyčelního kloubu dětského věku s výjimkou VDK | 2..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně rese..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující m..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. délka 9:32) je zaměřeno na klinické projevy onemocnění a vyšetření fyzioterapeutem Myopatie II. (M..

Otorinolaryngologie - semináře
.. metody, principy diagnostiky a léčby základních onemocnění v ORL oblasti. Dále jsou demonstrovány f..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší ze..

Rizikové faktory aterosklerózy
..keywords: kardiovaskulární onemocnění..

Karcinom endometria
.. o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je doplněna autorskou obrazovou ..

Psychiatrické vyšetření
.. detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na difer.. .. registrovaný uživatel – – nynější onemocnění | 9.3.2011 18.29 MB registrovaný uživatel &..

Funkční zkoušky ledvin
.. albuminurie a hematurie umožní zachytit onemocnění ledvin v počátečních stadiích. Konečně u pacien..

Sekundární glomerulopatie
.. t.j. postižení glomerulů při systémovém onemocnění, jako je např. diabetes nebo SLE. Výklad z..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na kli.. ..keywords: tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemor..

Těhotenství a chlopenní vady
.. naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těh..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součás..

Endometrióza
.. za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na kl..

Revmatochirurgie nohy
.. ortopedické výkony nohy u pacientů trpících onemocněním pojiva. Revmatochirurgie je chirurgický obor, ..

Perimetrie
.. typické nálezy v zorném poli u různých očních onemocnění..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incid..

Genetika v zubním lékařství
..keywords: gen, dědičnost, komplexní onemocnění..

Morbus Crohn
.. a fistulující. Přesto, že je výzkumu tohoto onemocnení v poslední dobe věnována velká pozornost, dosud n..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále ro..

Zhoubné nádory vulvy
.. nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsl.. .. přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány interaktivními aplikacemi, kt..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].