Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 10

Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
author: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Interaktivní simulátory, Výukové weby | attachment: 1 | viewed: 20742x | published on: 20.5.2008 | last modified on: 27.11.2009

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
author: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | attachment: 1 | viewed: 22484x | published on: 16.2.2009 | last modified on: 29.6.2018

fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
author: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | attachment: 1 | viewed: 11391x | published on: 23.6.2013 | last modified on: 3.12.2014

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
author: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla | keywords: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | attachment: 1 | viewed: 7314x | published on: 18.1.2013 | last modified on: 8.7.2013

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
author: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | attachment: 1 | viewed: 3550x | published on: 8.7.2014 | last modified on: 13.1.2017

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
author: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Podklady k přednáškám | keywords: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | attachment: 1 | viewed: 6987x | published on: 24.11.2006 | last modified on: 27.4.2012

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
author: Jan Živný | 1.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology, Dentistry | category: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | keywords: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | attachment: 2 | viewed: 10969x | published on: 14.5.2010 | last modified on: 9.3.2013

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
author: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | attachment: 1 | viewed: 3559x | published on: 30.10.2012 | last modified on: 14.11.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
author: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | discipline: Physiology and Pathophysiology | category: Výukové publikace a autorská díla | keywords: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | attachment: 1 | viewed: 7981x | published on: 25.9.2013 | last modified on: 18.10.2013

fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
author: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: Fyziologie kosterní svaloviny | attachment: 1 | viewed: 2179x | published on: 26.2.2015
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 39 | SANDBOX - number of results: 5

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dan.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická .. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..keywords: fyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehl.. .. zvířete 7.4.2016 kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická .. .. kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..keywords: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Patologická fyziologie 2 [B00385] Pracoviště: Ústav pa.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v P..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. R.. .. – Pracoviská: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej .. ..keywords: patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazu..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. .. .. úložišti – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie.. ..keywords: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. K..

Patofyziologie dýchání
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie dýchání | 22.5.2013 657.17 KB uživatel vzd..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému B.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Krevní skupiny
.. je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vrozené .. ..keywords: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Srpkovitá anémie a malárie
.. lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Genetika v zubním lékařství
.. cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. – – Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

Izolované srdce podle Langendorffa
..keywords: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, po..

Srdeční cyklus
.. | 4.11.2014 1.1 MB kdokoli – Pracoviště: Fyziologie..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Gnatológia v prehľade
.. syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym met..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný ..

Otorinolaryngologie - semináře
..keywords: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 2-JVL-011] Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

MEF page 1
1
page 2
2
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].