Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 4

pediatric oncology for medical students – e-learning programme

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

The electronic textbook "Pediatric oncology for medical students” provides a comprehensive overview of the age-specific differences between pediatric tumors and tumors of the adult age, importance of the age for diagnosis of cancer in childhood, factors influencing treatment decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise overview of the fundamental differences between pediatric and adult oncology, age specific clinical presentation of of the most common pediatric tumors, basic diagnostic procedures and treatment modalities of malignant diseases and last but not least the importance of organisation and centralisation of pediatric oncology on national and international level. Special section of the textbook offers an overview of the common and rare malignant tumors in children from epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic procedures, differential diagnosis to treatment modalities and prognosis. The third section is devoted to emergencies and acute toxicity of anticancer treatment in pediatric oncology. The last section of the textbook offers the review of the most common late consequences and late effects in childhood cancer survivors. The textbook is designed as a basic information of principles and practices in pediatric oncology for pregradual students of medical faculty. The main goal of textbook is the understanding and basic knowledges of the pediatric tumors. Another aim of the textbook is to learn students how to work with literature and literature database search.
 

 
author: Viera Bajčiová, Pavel Mazánek, Karel Zitterbart | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Paediatrics, Neonatology | category: Multimedia, Educational websites | keywords: Children, cancer, pediatric oncology, age specific differences | attachment: 1 | viewed: 2134x | published on: 25.1.2016 | last modified on: 4.12.2018

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

The DIOS project was launched in 2006 with the primary objective to enhance the oncologists' awareness of the significance of dose intensity monitoring in anticancer chemotherapy. Another objective was to develop a fully electronic version of chemotherapy regimens which could complement the Principles of Cytostatic Therapy in Malignant Tumours, published by the Czech Oncological Society of CMA JEP. The advantages of the electronic version include easy updates, as well as the possibility of direct use for clinical practice and/or educational purposes. The electronic standards can also be used as templates for hospital information system databases.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy | category: Educational works, Educational websites | keywords: chemotherapy, chemotherapy regimens, digital library, dose-intensity | attachment: 1 | viewed: 5826x | published on: 4.1.2008 | last modified on: 31.8.2010

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Projekt DIOS byl zahájen v roce 2006 s primárním cílem posílit informovanost odborné veřejnosti, která souvisí s významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické verze chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vydávané Českou onkologickou společností ČLS JEP. Hlavní výhodou je nejen snadná aktualizace, ale také možnost přímého využití pro praktické i výukové účely. Elektronické standardy lze rovněž použít jako vzor pro databáze nemocničních informačních systémů.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Medical Informatics and Information Science | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | keywords: chemoterapie, chemoterapeutické režimy, digitální knihovna, intenzita dávky | attachment: 7 | viewed: 6038x | published on: 3.1.2008 | last modified on: 8.3.2011

pediatric otorhinolaryngology

Pediatric otorhinolaryngology

Tutorial text Pediatric otorhinolaryngology is the basic text with informations about the embryology, clinical anatomy and physiology, investigations practice by the ORL diseases for study of otorhinolaryngology. Text is divided in chapters for the preparing for examination in otorhinolaryngology.

 
author: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček, Lukáš Lavička a kol. | LF MU | discipline: Otorhinolaryngology, Paediatrics, Neonatology | category: Educational works, Multimedia, Educational websites | keywords: pediatric otorhinolaryngology, otorhinolaryngology, head and neck surgery | attachment: 1 | viewed: 6987x | published on: 15.4.2009 | last modified on: 4.12.2018
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 7 | SANDBOX - number of results: 1

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. information please refer to Rare and cutaneous pediatric non–Hodgkin lymphoma registry (project of.. .. registry (project of the Institute of Pediatric Oncology, Masaryk University, Brno), which is presented..

Selected chapters from paediatric surgery
.. thoracic surgery, plastic surgery, surgical oncology and congenital malformations of the.. .. lectures [VLCH0731p] Departments: Department of Pediatric Surgery, Orthopedics and.. .. and surgical treatment of burns. Surgical oncology Predominantly images of some types of paediatric.. ..keywords: disorders, plastic surgery, burns, surgical oncology, congenital malformations of GIT, battered child..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. J, Calenda KA. Therapeutic strategies for pediatric Crohn disease. Clin Invest Med...

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. pozitívne výsledky ako u dospelých, tak aj pediatrických pacientov [7,9,34,35,36]. Napriek množstvu p.. .. closure in the treatment of gynecologic oncology wound failures. Gynecologic Oncology, 2004, 92,..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. bio-printing: A new frontier in oncology research. World Journal of Clinical Oncology...

The Use of the Er:YAG Laser 2940 nm in complex caries removal
.. a favourable psychological impact on phobic and pediatric patients, so it is accepted better from the..

Management of breast cancer
.. cancer cells. The patient was transferred to the oncology department, and after being presented to the..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-06-19]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].