Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 3

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
author: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Genetics, Obstetrics, Gynaecology | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | attachment: 1 | viewed: 12676x | published on: 14.5.2008 | last modified on: 27.10.2011

Léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy pacientky.

 
author: Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | discipline: Obstetrics, Gynaecology | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | attachment: 1 | viewed: 11630x | published on: 18.1.2010 | last modified on: 29.6.2018

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
author: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: histologie, embryologie, histologie, embryologie | attachment: 1 | viewed: 4600x | published on: 28.4.2010 | last modified on: 14.11.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 8

Očkování v graviditě
.. jednotlivých očkovacích látek pro těhotnou i plod. ..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikr.. ..keywords: atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod,..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..keywords: fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství, plod..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. informace o fyziologickém růstu a vývoji plodu a příčinách vrozených vývojových vad. Podrobně j.. ..keywords: neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, plod..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. je jedním z bezpečných způsobů, jak zjistit stav plodu in utero. Zaznamenává kontrakce dělohy a sr..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. zaměřeny především na diagnostiku a léčbu poruch plodnosti, výkony asistované reprodukce. Uvádí pře.. .. výkonech asistované reprodukce 4 % dětí. Poruchy plodnosti v současné době postihují přibližně každý se.. ..keywords: plodnost, IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, ..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou podstatu p.. .. postupy ovlivnit. Stanovení karyotypu z plodové vody Kolektiv autorů: RNDr. Makaturová Eva, Na.. ..keywords: mikroskop, prenatální vyšetření karyotypu, plodová voda, choriové klky, kožní fib..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].