Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 7

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vz.. ..keywords: obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská st..

Pleuropneumonia
.. pneumonia (CAP) is a serious public health concern and a.. .. practitioner because of an X-ray finding of pneumonia localized in the inferior lobe of the right.. ..keywords: Pneumonia, pneumonia, pleuritis, streptococcus..

Pleuropneumónia
.. pneumónia (community-acquired pneumonia – CAP).. .. Sérológia: v moči pozit. Ag Streptococcus pneumoniae, v sére pozit. Candida mananový Ag N.. ..keywords: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus p..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. He was treated for prolonged right sided pneumonia by outpatient pneumologist 5 months ago. Due to..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Alexander Fleming. obrázky: Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus antracis, Anaeróbna ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. skupiny a, b, d a ďalšie streptococcus pneumoniae a stafylokoky spirochéty a neisserie ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. ktorých etiologickým agensom je Streptococcus pneumoniae. Táto baktéria využíva riboflavínovú syntetickú ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-09-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].