Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 2

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
author: Tomáš Nikl | 1.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | attachment: 1 | viewed: 6557x | published on: 5.6.2012

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
author: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | LF MU | discipline: Neurology | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby, Digitální video | keywords: porucha řeči, kognitivní funkce | attachment: 1 | viewed: 19166x | published on: 14.12.2005 | last modified on: 22.11.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 11 | SANDBOX - number of results: 2

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. dětského věku a také problematice hlasu a řeči.. .. mluvních orgánů Fyziologie a vývoj řeči Logopedická diagnostika Poruchy ..

Základy biologické psychiatrie
.. na signální cesty ovlivňované duševními poruchami a psychofarmaky. Následují témata vztažená k ne.. ..keywords: psychoaktivní látky, schizofrenie, depresivní porucha..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot.. .. u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, prot..

Neurologické vyšetření norma
.. syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (ment..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. text “Sexualita u nemocných s psychickými poruchami“ obsahuje základní informace o s.. .. [?] Licence Sexualita u nemocných s psychickými poruchami 18.12.2008 přístup řízen na externím úložišti &.. ..keywords: porucha, diagnostika, psychofarmaka, sexuální dysfunkce, ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..keywords: porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka,..

Psychiatrické vyšetření
..keywords: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická ..

Schizofrénia
.. medzi najzávažnejšie psychické poruchy. Je to porucha psychotická (TP1) a podľa klasickej etiologickej ..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. na chiasma opticum, kdy bývá typickým nálezem porucha zraku charakteru bitemporální hemianopsie. K o.. .. které řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí. Nejčastěji vyskytujícím se nádorem hypofýzy je a..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..keywords: motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, ř..

eOtorinolaryngologie
.. hrtanu 09 Nemoci ušní 10 Poruchy hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].