Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 13

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako .. ..keywords: embryologie, embryologické preparáty..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. siete MEFANET – Kardiovaskulárny systém - preparáty 27.11.2009 7.41 MB používateľ vzdelávacej siete M.. ..keywords: orgány, embryológia, preparáty..

Cévy břicha a pánve
.. břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové sn..

Histologický atlas LF MU
.. cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu, vznikly na Ú.. ..keywords: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty,..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. při přednáškách z embryologie i embryologické preparáty studované během praktických cvičení.Přílohy: Příl..

Atlas histologie tvrdých tkání
..keywords: mikroskopické preparáty..

Virtuální mikroskopický atlas
.. běžnou součástí webových prohlížečů). Virtuální preparáty jsou volně přístupné a lze je prohlížet z libov.. ..keywords: atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický a..

Procvičení histologických preparátů
.. a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědí. Preparáty jsou pouštěny v náhodném pořadí a mohou se opako.. ..keywords: preparáty,..

Topografie horní a dolní končetiny
.. videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každ..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. V těchto případech je nutné podat celkově preparáty pětimocného antimonu nebo Amfotericin B.Přílohy: ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i histologických obr..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i histologických obr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-12]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].