Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 2

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chirurgická, a to incízia, marzupializácia, exstirpácia tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady riešené s rozličnými chirurgickými technikami.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
author: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Obrazové kazuistiky | keywords: sinus pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova choroba | attachment: 9 | viewed: 3336x | published on: 26.10.2017 | last modified on: 16.4.2018

Management of pilonidal sinus

Management of pilonidal sinus

A pilonidal sinus is a sinus track which commonly contains hair. It occurs under the skin between the buttocks at a short distance above the anus. Most cases occur in young male adults. The most commonly used therapy is surgery including incisions, marsupialization, primary midline closure and skin flaps. We present two cases treated with different surgical techniques.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
author: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | category: Casuistics in image | keywords: sinus pilonidalis, surgical treatment, sinus pilonidalis, surgical treatment | attachment: 9 | viewed: 1073x | published on: 27.10.2017 | last modified on: 16.4.2018
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 15

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. parafimóza, balanitida, perianální trombóza, sinus pilonidalis, poranění kolenních vazů, vyvrtnutí k.. .. balanitida, perianální trombóza, sinus pilonidalis, poranění kolenních vazů, vyvrtnutí kotníku, paro..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. Laboratory: normal Imaging methods: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, LVEDD=..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. RCX – ramus circumflexus; SR – sinus rhythm; SVES – atrial extra systole; USG..

eOtorinolaryngologie
.. pro FES 15.3 Závratě 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie splanchnokrania ..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. supraventrikulárne extrasystoly môžu imitovať sinusovú bradykardiu a viesť tak k nesprávnej diagnóze .. .. Zobrazovacie metódy: Na vstupnom EKG popisovaná sinusová bradykardia. Na základe ťažkostí pacientky a p..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. or other difficulties. Laboratoty results: ECG: sinus rhythm, fr.55/min., intermed. el. axis, R/S v..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. atrium; RTG – X-ray picture; SR – sinus rhythm; SV – systolic volume Authors..

Selected chapters from paediatric surgery
.. balanitis, perianal thrombosis, pilonidal sinus, knee ligament injuries, sprained ankle,..

Aortocoronary bypass
.. SCG - coronarography; SR – sinus rhythm; STD – ST segment depression; VAS..

Autoimmune hepatitis
.. a. tibialis posterior bilaterally palpable. ECG: sinus rhythm, fr. 91/min., PQ 140 ms, QRS 80 ms, ST..

Aortic dissection
.. bilaterally symmetrically palpable. ECG: sinus rhythm, fr. 85/min., PQ 140 ms, QRS 90 ms, QT..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. kyphoscoliosis of thoracic and lumbar spine, sinus tachycardia Medication: none Laboratory results:..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. parenteral rehydration in emergency room showed sinus rhythm of 80 beats/minute, low-voltages QRS..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA predo zadný diameter= 50 mm, IVS= 10 ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. mall a s afáziou, MR mozgu: trombóza splavu sinus sagittalis superior v celom jeho rozsahu až po ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-09-16]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].