Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 4

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of explanatory text sheets on the following topics: 1) Amputation of the right upper limb 2) Mesh graft autotransplantation 3) Avulsion 4) Meshing of autografts 5) Suicide

 
author: Josef Bláha | 3.LF UK | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: Amputation, Autotransplantation, Avulsion, Meshing, Suicide | attachment: 5 | viewed: 2873x | published on: 20.12.2010 | last modified on: 29.1.2011

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

The DIOS project was launched in 2006 with the primary objective to enhance the oncologists' awareness of the significance of dose intensity monitoring in anticancer chemotherapy. Another objective was to develop a fully electronic version of chemotherapy regimens which could complement the Principles of Cytostatic Therapy in Malignant Tumours, published by the Czech Oncological Society of CMA JEP. The advantages of the electronic version include easy updates, as well as the possibility of direct use for clinical practice and/or educational purposes. The electronic standards can also be used as templates for hospital information system databases.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy | category: Educational works, Educational websites | keywords: chemotherapy, chemotherapy regimens, digital library, dose-intensity | attachment: 1 | viewed: 6068x | published on: 4.1.2008 | last modified on: 31.8.2010

DIOS - Dose Intensity as oncology Standard

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Projekt DIOS byl zahájen v roce 2006 s primárním cílem posílit informovanost odborné veřejnosti, která souvisí s významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické verze chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vydávané Českou onkologickou společností ČLS JEP. Hlavní výhodou je nejen snadná aktualizace, ale také možnost přímého využití pro praktické i výukové účely. Elektronické standardy lze rovněž použít jako vzor pro databáze nemocničních informačních systémů.

 
author: Daniel Klimeš, Ladislav Dušek, Jindřich Fínek, Miroslav Kubásek, Jana Koptíková, Lenka Šnajdrová, Petr Brabec, Jan Novotný Rostislav Vyzula, Jitka Abrahámová, Luboš Petruželka | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Medical Informatics and Information Science | category: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | keywords: chemoterapie, chemoterapeutické režimy, digitální knihovna, intenzita dávky | attachment: 7 | viewed: 6311x | published on: 3.1.2008 | last modified on: 8.3.2011

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme

The electronic textbook "Pediatric oncology for medical students” provides a comprehensive overview of the age-specific differences between pediatric tumors and tumors of the adult age, importance of the age for diagnosis of cancer in childhood, factors influencing treatment decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise overview of the fundamental differences between pediatric and adult oncology, age specific clinical presentation of of the most common pediatric tumors, basic diagnostic procedures and treatment modalities of malignant diseases and last but not least the importance of organisation and centralisation of pediatric oncology on national and international level. Special section of the textbook offers an overview of the common and rare malignant tumors in children from epidemiology, etiology, clinical presentation, diagnostic procedures, differential diagnosis to treatment modalities and prognosis. The third section is devoted to emergencies and acute toxicity of anticancer treatment in pediatric oncology. The last section of the textbook offers the review of the most common late consequences and late effects in childhood cancer survivors. The textbook is designed as a basic information of principles and practices in pediatric oncology for pregradual students of medical faculty. The main goal of textbook is the understanding and basic knowledges of the pediatric tumors. Another aim of the textbook is to learn students how to work with literature and literature database search.
 

 
author: Viera Bajčiová, Pavel Mazánek, Karel Zitterbart | LF MU | discipline: Oncology, Radiation Therapy, Paediatrics, Neonatology | category: Multimedia, Educational websites | keywords: Children, cancer, pediatric oncology, age specific differences | attachment: 1 | viewed: 2436x | published on: 25.1.2016 | last modified on: 4.12.2018
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 10 | SANDBOX - number of results: 4

Selected chapters from paediatric surgery
.. abdomen, thoracic surgery, plastic surgery, surgical oncology and congenital malformations of the.. .. thoracic surgery, plastic surgery, surgical oncology and congenital malformations of the.. .. and reconstructive care. Conservative treatment, surgical treatment. Healing and complication of burns... .. and surgical treatment of burns. Surgical oncology Predominantly images of some types of paediatric.. ..keywords: congenital disorders, plastic surgery, burns, surgical oncology, congenital malformations of GIT,.. ..keywords: disorders, plastic surgery, burns, surgical oncology, congenital malformations of GIT, battered child..

Mini-invasive treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape TVT-O
.. represents serious medical and social problem. Surgical treatment of urethra hypermobility or hypotonia..

Orthopaedics
.. contains folloving topics: Arthroscopy, Surgical and orthotic possibilities of bone tumour pain.. .. reconstruction, shoulder stabilization. In Surgical and orthotic possibilities of bone tumour pain.. ..keywords: osteoporosis, diagnostics, conservative and surgical..

Pathophysiology for Surgery
.. find the essential up-to-date pathomechanisms of surgical diseases. It is based on the requirements of..

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. model of atherosclerosis in laboratory animal, surgical techniques, tools and equipment as well as..

Cardiac output measurement - Thermodilution
.. in the intensive care unit and of 'high risk' surgical patients in the operating room. Alternatives to..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
..keywords: surgical intervention,..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. registry (project of the Institute of Pediatric Oncology, Masaryk University, Brno), which is presented..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. Device on Open Mediastinal Wounds. Journal of Surgical Research, 2003, 115, s. 209-213 [34] Josty,.. .. closure in the treatment of gynecologic oncology wound failures. Gynecologic Oncology, 2004, 92,..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. Špatenka J., Navrátil,P, : Organization and Surgical Technique of the Tissue Harvest in Multi-organ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2020-01-20]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].