Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 3

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
author: Jana Landsmanová | LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: těhotenství, kardiovaskulární systém, chlopenní vady | attachment: 1 | viewed: 2180x | published on: 13.1.2015 | last modified on: 5.3.2015

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
author: Adam Hudec, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: Ultrasonografie | attachment: 1 | viewed: 2780x | published on: 28.3.2013 | last modified on: 8.3.2015

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
author: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: ektopického těhotenství | attachment: 1 | viewed: 3948x | published on: 20.3.2013 | last modified on: 5.3.2015
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 5

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a ji..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů u..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Poruchy vývoje Patologie vícečetného těhotenství: dvojčata Poruchy vývoje jednotlivých or.. ..keywords: fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství,..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno. Stanovení kar..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..keywords: fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].