Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 1

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a minimálními komplikacemi. Principem je provedení stomie (otvoru) pomocí endoskopu na spodině třetí komory v oblasti tzv. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstrukce v komorovém systému.

 
author: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | discipline: Neurosurgery | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | keywords: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, endoskopie | attachment: 1 | viewed: 659x | published on: 22.5.2019 | last modified on: 28.5.2019
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 13

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Ob.. .. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým .. ..keywords: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, t.. ..keywords: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, ..

Základy elektrofyziologie srdce
.. a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elek..

Těhotenství a chlopenní vady
.. je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá po..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. přehled fluoroforů používaných v biomedicíně a třetí část je věnována popisu vybraných expe..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čt..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. V..

Biologická psychiatrie
.. za sebou již máte zkoušku z farmakologie. Ve třetí a čtvrté části budete seznámeni se základními hyp..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buň..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. pro nález chronického subdurálního hematomu. Třetí video dokumentuje implantaci zevní komorové d..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. je věnována historii vědeckých výpočtů a ve třetí kapitole jsou shrnuty technologie a jejich..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. konkrétní příklady jednotlivých typů publikací. Třetí část manuálu obsahuje rozbor nejčastějších typů c..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. a jsou také ukázány některé návrhové metody. Třetí kapitola se věnuje kumulačním technikám pro zvý..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. bez nutnosti zaměstnat operatérovi obě ruce. Třetí video demonstruje případ pacientky s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].