Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 4

Webcasting a vzdelávanie
.. podporujúcich dištančné vzdelávanie. Telemedicína poskytuje lekárom možnosť interaktívne vyš.. ..keywords: telemedicína,..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. na Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny In Telemedicína Brno 2005 - Sborník abstrakt. Kongresové centrum .. ..keywords: volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína,..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. archiv je podporován rozvojovým programem LF MU Telemedicína ve výuce, jehož odbornou radu tvoří: doc. MUDr. P.. ..keywords: PACS, telemedicína..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
..keywords: telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hem..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].