Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 0
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 18

Nervová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.
.. jednoduchá schémata a mikrofotografie z nervové tkáně. ..

Pojivová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.
.. jednoduchá schémata a mikrofotografie z pojivové tkáně. ..

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.
.. jednoduchá schémata a mikrofotografie ze svalové tkáně. ..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. při odstranění velkého nezhoubného nádoru tukové tkáně (lipomu). Výukový materiál je určen pro bak..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou anal..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. jednotlivých videích užíváme k šetrnému úchopu tkáně a zároveň stavění jakéhokoliv krvácení v operač..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy z..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího ro..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který p..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 s..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
..keywords: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně,..

Histologický atlas LF MU
..keywords: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým buje..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost ..

eOtorinolaryngologie
.. ORL 15.22 Metody lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných tělísek 15.23 Atelektáza paranaz..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. karyotyp z choriových klků, extraembryonální tkáně, která je součástí placenty a pochází z plodo..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. Na rozdíl od korunek výrazně šetří tvrdé zubní tkáně, zubní dřeň a gingivu. Materiály, které lze použ..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. Dlouhodobou stabilitu spoje mezi tvrdými zubními tkáněmi a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako j..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-11]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].