Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 8

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
author: Jan Huták | LF MU | discipline: Dentistry | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | attachment: 2 | viewed: 14965x | published on: 8.12.2011 | last modified on: 29.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
author: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | discipline: Dentistry | category: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | keywords: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | attachment: 1 | viewed: 10866x | published on: 19.2.2009

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
author: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | attachment: 1 | viewed: 3559x | published on: 30.10.2012 | last modified on: 14.11.2012

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
author: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE | attachment: 1 | viewed: 4265x | published on: 14.3.2013 | last modified on: 21.4.2016

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
author: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: bulbus oculi, sclera, cornea, choroidea, corpus ciliare, iris, pupilla | attachment: 1 | viewed: 4048x | published on: 14.3.2013 | last modified on: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
author: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: morfologie, smyslové orgány, čich, chuť | attachment: 1 | viewed: 2615x | published on: 28.3.2014 | last modified on: 12.2.2015

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
author: Věra Křížková | LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: aferentní nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení senzorů | attachment: 1 | viewed: 2375x | published on: 25.3.2014 | last modified on: 19.11.2014

morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
author: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | discipline: Anatomy, Histology, Embryology, Dentistry | category: Tutoriály | keywords: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | attachment: 1 | viewed: 17394x | published on: 14.3.2011 | last modified on: 10.11.2012
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 20 | SANDBOX - number of results: 3

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kazů v jenom z pr.. ..keywords: stomatologie, ošetření zubů, foramina..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpra..

Minimálně intervenční stomatologie
.. pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně intervenční ..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně ods.. ..keywords: dásně, plak, onemocnění zubů,..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, k.. .. věnovat jednak metodám, které se k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu využívají, jednak .. ..keywords: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, vo..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..keywords: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..keywords: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zub..

Preendodontická dostavba
.. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s ..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
.. avšak může být užitečnou pomůckou pro opakování morfologie i v klinických oborech, zejména radiodiagnostice ..

Základy receptury léčivých přípravků
.. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
.. variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často význ..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. P..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní duti..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. výplachů mimo kořenový systém zubu je nesporně používání kofferdamu, který přin..

Rozštěpové vady obličeje
..keywords: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný orto..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu. &..

Virtuální mikroskop
.. webového prohlížeče) a vzájemnou provázanost morfologie makroskopické i mikroskopické s klinickými ob..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. zraku a spôsoby jej vyšetrenia Základy morfológie orgánu ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. na ich aktiváciu je krátka, len pár hodín a variabilita ich antigénového receptora (TCR) je veľmi malá, z..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ic..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-12-10]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].