Logo MEFANET gateMEFANET Portal
NEW VERSION | česky | english

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
FOUND IN TITLES: number of results: 8

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
author: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Medical Informatics and Information Science | category: Materials for Lectures | keywords: information system, hospital, health record, patient record | attachment: 15 | viewed: 9773x | published on: 18.3.2011 | last modified on: 8.12.2018

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
author: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: Lymfatické cévy, míza, lymfatická uzlina, kostní dřeň, slezina, thymus, imunoglobuliny, aktivní a pasivní imunizace, transplance | attachment: 1 | viewed: 3522x | published on: 2.9.2014 | last modified on: 9.12.2014

Automatický analytický systém MODULAR

Automatický analytický systém MODULAR

Videzáznam popisuje činnosti automatického biochemického analytického systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a jednoho imunochemického modulu. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem.  Délka videa 4 min.

 
author: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry, Pathology and Forensic Medicine | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: automatizace, klinická biochemie, Modular | attachment: 1 | viewed: 5091x | published on: 10.11.2005 | last modified on: 27.10.2011

Autonomic Nervous system - overview

Autonomic Nervous system - overview

Animated scheme of the Autonomic control of body functions. Turn information on or off for step-by-step study or self - testing. The autonomic nervous system (ANS or visceral nervous system or involuntary nervous system) is the part of the peripheral nervous system that acts as a control system functioning largely below the level of consciousness, and controls visceral functions. The ANS affects heart rate, digestion, respiratory rate, salivation, perspiration, diameter of the pupils, micturition (urination), and sexual arousal. Whereas most of its actions are involuntary, some, such as breathing, work in tandem with the conscious mind.

 
author: Mikuláš Mlček | 1.LF UK | discipline: Pharmacology, Neurology, Rehabilitation, Physiotherapy, Ergotherapy | category: Materials for Lectures | keywords: Autonomic Nervous system, sympathetic, parasympathetic, Physiological regulations, Neural control, Neurophysiology | attachment: 1 | viewed: 5695x | published on: 24.11.2006 | last modified on: 27.4.2012

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Robotický systém da Vinci je horkou světovou novinkou v miniinvazivních operačních přístupech. Výrazně zdokonaluje a posunuje možnosti stávajících laparoskopických technik. Není možno ho považovat za pouhou nadstavbu a zdokonalení, ale za zcela nový přístup. Robotická technologie umožnuje pracovat chirurgům za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika limituje.

 
author: Leopold Rotter, Pavel Ventruba, Igor Crha, Robert Hudeček, Jaroslav Winkler | LF MU | discipline: Obstetrics, Gynaecology | category: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | keywords: da Vinci, gynekologická operativa, robotický systém | attachment: 1 | viewed: 9231x | published on: 2.4.2008 | last modified on: 27.10.2011

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
author: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | category: Pedagogické diela | keywords: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | attachment: 3 | viewed: 2388x | published on: 26.10.2012 | last modified on: 29.10.2012

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Imunológia - ako pracuje imunitný systém

Učebnica Imunológia – ako pracuje imunitný systém je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ale aj pre lekárov, vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú biologickým vedám a biomedicíne. Je výstupom projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné informácie o tom, ako pracuje imunitný systém od molekúl, buniek a tkanív imunitného systému, ktoré sa podieľajú na udržiavaní integrity organizmu a chránia ho pred širokým spektrom patogénov, ktorým sme neustále exponovaní. V závere každej kapitoly sú zaradené súbory otázok a odpovedí, ktoré umožňujú získať spätnú väzbu.

 
author: Martina Neuschlová, Elena Nováková, Jana Kompaníková | JLF UK v Martine | discipline: Immunology, Allergology, Microbiology | category: Pedagogické diela | keywords: imunológia, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty, protilátky | attachment: 4 | viewed: 1958x | published on: 4.12.2017 | last modified on: 11.12.2017

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé populace.

Společně s probíhajícími i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také otorinolaryngologů v ambulantní sféře. Tato monografie přináší souhrn základních poznatků o klinické embryologii, anatomii, fyziologii, patofyziologii, dostupných vyšetřovacích technikách, diagnostice a terapii nejvýznamnějších patologických stavů v oblasti pneumatického systému spánkové kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti středouší.

 
author: Ivo Šlapák, Dalibor Janeček | LF MU | discipline: Otorhinolaryngology | category: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | keywords: Pneumatický systém, spánková kost | attachment: 1 | viewed: 15264x | published on: 13.8.2007 | last modified on: 27.10.2011
RESULTS FOUND IN FULLTEXT: number of results: 73 | SANDBOX - number of results: 11

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie
..keywords: systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém..

Pathophysiology for Surgery
..keywords: general surgery, gastrointestinal tract, vascular system, thorax,.. ..keywords: surgery, gastrointestinal tract, vascular system, thorax,..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. tieto hlavné kapitoly: - Kardiovaskulárny systém - Lymfatický systém - Tráviaci systém 1 - Trá..

Farmakológia oxidu dusnatého
.. a patologický efekt v najdôležitejších systémoch ľudského organizmu (nervový systém, imunitný s..

diagnostic methods of nuclear medicine
.. MB registered user – – digestive system evaluation | 16.11.2010 20.81 MB registered user..

Neurologické vyšetření norma
..keywords: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické v..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení ko.. ..keywords: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná od.. ..keywords: imunitný systém, alergia,..

Selected chapters from paediatric surgery
.. epicanthus inversus syndrome; BPES syndrome), vascular malformations (low-flow, high-flow), combined.. .. of injuries, description of the trauma care system. Texts and images describing the principles of..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
..Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Uká..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důr.. ..keywords: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, ..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učebn.. ..keywords: fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zá..

Základy elektrofyziologie srdce
..keywords: srdeční systém..

Anatomical Dissection - Introduction to dissection course
.. are cut in order to reveal deeper structures. Vascular and nervous supply is found at the inner surface.. .. and structures that students have learnt in the systematic anatomy. The goal of the educational film..

MedicalMedia.eu
.. v tabulce pod textem. Jde o komplexní systém pro správu, úschovu a řízenou distribuci cit..

Přehled lymfatického systému
.. citlivé [?] Licence přehled lymfatického systému | 10.3.2015 909.5 KB uživatel vzdělávací sítě ME.. ..keywords: systém, lymfatické ..

Těhotenství a chlopenní vady
..keywords: kardiovaskulární systém, chlopenní ..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. K získání obrázků s vysokým rozlišením je třeba systém schopný skládání větších celků z menších komponen..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN al.. .. ktokoľvek – – 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 14.6.2018 1.16 MB ktokoľvek &n..

Blood taking
.. blood. Emphasis is laid on the use of the closed system of blood taking. Mention is made of the..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické a..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. Ve čtvrté kapitole je stručně objasněn systém Maple, který je provozován Masarykově univerzitě .. .. i odkazy na velmi kvalitní, uživatelsky pohodlný systém, který je k dispozici formou freeware zdarma, je ..

Oko a oční vady
.. stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popi.. ..keywords: systém, struktura,..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeos..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), ..

Automatizace v klinické biochemii
.. vyšetření moče) a automatický analytický systém..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. hlavních cílů tohoto ošetření je dezinfekce systému kořenových kanálků. Většina výplachových ro..

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma
.. shadows or infiltrates, hilar accentuation, vascular rarefaction, diaphragm decreased, diaphragmatic.. .. no clinical symptoms indicating injury of those systems. Stage IIIB non-small cell lung cancer is..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komun.. .. popri sebe existujúce a používané klasifikačné systémy. Prvým z nich je klasifikačný systém Svetovej zd..

MEF page 1
1
page 2
2
page 3
3
Next
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. A uniform platform for electronic publishing and sharing the educational content in the network of medical faculties MEFANET [online]. Masaryk University, [2008], [cited 2019-08-20]. Available from WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Version 1.9 [2014].