Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
..klíčová slova: špeciálna chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chi.. ..klíčová slova: chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špe..

Problematika transformácií leukoplakií
.. siete MEFANET Predmety/kurzy Maxilofaciálna chirurgia 1 [SK/MFCH-ZL1/15] Maxilofaciálna chirurgia 2 ..

Choroby gingív
.. siete MEFANET Predmety/kurzy Maxilofaciálna chirurgia 1 [SK/MFCH-ZL1/15] Maxilofaciálna chirurgia 2 ..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..klíčová slova: neurológia, špeciálna neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, oše..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, t.. ..klíčová slova: chirurgia..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. vzdelávacej siete MEFANET – Predmety/kurzy Chirurgia 4 (Úrazová chirurgia, Urológia) [ChK/CH-V4/09] Ne..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [ChK/CH-SS-V/17] Chirurgia [1.ChK/CH-SS-ZL/16]..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Aortokoronárny bypass
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Základy plastickej chirurgie
.. chirurgia je relatívne mladý medicínsky odbor s niekoľko ti..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. [HiE-V2] Neurológia [NL-V1] Neurológia [NL-V2] Chirurgia 4 (Úrazová chirurgia, Urológia) [ChK/CH-V4/09] Pr..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. vzdelávacej siete MEFANET Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Ošetrovanie chronických rán
.. študenti v predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Z.. .. ktokoľvek – – Predmety/kurzy Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 [1-JOS-023] Ošetrovanie ch..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. používateľ na príslušnej fakulte Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
..klíčová slova: chirurgia..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. používateľ na príslušnej fakulte Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. používateľ na príslušnej fakulte Predmety/kurzy Chirurgia [CH-F-E] Chirurgia [CH-F] Chirurgia..

Manažment karcinómu prsníka
.. adjuvantnú systémovú liečbu. Riziko redukujúca chirurgia ( profylaktická bilaterálna mastektómia a re..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. siete MEFANET Predmety/kurzy Maxilofaciálna chirurgia 1 [SK/MFCH-ZL1/15] Maxilofaciálna chirurgia 2 ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. 7335), 2006, 145 (9), 702-707.Predmety/kurzy Chirurgia 1 [ChK/CH-V1/16] Chirurgia 2 [ChK/CH-V2/09]..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].