Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7131x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51

Cévní chirurgie
.. všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie dozn.. .. chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Cévní chirurgie | 20.10.2012 kd.. ..klíčová slova: cévní chirurgie, ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stal.. .. chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem po.. .. Hora~autori.php?tid=42#Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Str.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních c..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
.. je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stal.. .. chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem po.. .. Hora~autori.php?tid=42#Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Str.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stal.. .. chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem po.. .. Hora~autori.php?tid=42#Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Str.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: Urogenitální trauma, Akutní stavy v..

Automatic urinalysis
.. v.. .. and Haematology of the Faculty Hospital in Brno, the Dept. of Biochemistry, and the Data.. .. examination of urine. This instruction video on automatic biochemical analysers was made.. .. Dastych~author-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Arkray Aution MAX analyser is a device for automatic chemical analysis of urine by..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Výukové video o automatických biochemických ana.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence SuperG2 | 7.4.2016 kdokoli – ..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. imunochemického analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických bi.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ELECSYS | 7.4.2016 kdokoli – ..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Videoukázka automatického analyzátoru Cobas Mi.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence CobasMiraPlus | 7.4.2016 kdokoli ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. v.. .. biochemických vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Výukové video o automatických biochemických vzn.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Analytický přístroj AAS Solaar | 7...

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. patří do skupiny selektivních imunochemických analyzátorů využívajících che.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence AdviaCentaur | 7.4.2016 kdokoli .. ..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Advia..

Automatický analyzátor AxSYM
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. je automatický, random acces (selektivní) imunochemický analyzátor. Délka videa 3 m.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence AxSYM | 7.4.2016 kdokoli – ..

Základy receptury léčivých přípravků
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text předkládá základy k předepisování léčivých přípravků hromadně vyráběných i indiv.. .. Nováková~autor-39527-jana-novakova#Barbora O.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vé přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, st.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Vývoj každého nového léčiva a povolení jeho užíván.. .. Starobová~autor-36-olga-starobova#Leoš Landa, Jana N.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vý design, framakologický screening, preklinické te.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Praktikum z patologické fyziologie
..Výukové publikace a autorská dí.. .. Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyzi.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Dana Bu.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpr.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Automatický analytický systém MODULAR
.. v.. .. modulu. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Videzáznam popisuje činnosti automatického bi.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k s..

Psychiatrická propedeutika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psyc.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychiatrická propedeutika | 2.. ..klíčová slova: uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. students of pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses aims to.. .. Kaňková~author-43033-katerina-kankova#Lukáš Pácal, Mic.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence .. .. Committee at MU’s Faculty of Medicine~images/tpl-brno.. ..ved by the Editing Committee at MU’s Faculty of M..

Automatizace v klinické biochemii
.. v.. .. 44 minut. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Výukové video o automatických biochemických ana.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Automatizace v klinické biochemii |..

Farmakovigilance a propagace léčiv
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “Farmakologie a propagace l.. .. Vršková~autor-109590-dagmar-vrskova#Jana P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vigilance, propagace léčiv, nežádoucí účinky, inter.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Anatomical Dissection of the Head
.. v.. .. Faculty of Medicine, Masaryk Unniversity, Brno.. .. educational videofilm Anatomical dissection of the head is.. ..vana Svíženská~author-22536-ivana-svizenska#Marie K.. .. The authors would like to thank to Mr. Jaroslav Winkler for technical assistence, prof. RNDr... ..klíčová slova: region, nasal region, oral region, oral cavity, nasal cavity, infratemporal fossa, cranial..

Automatická analýza moči
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..vaná linka chemického a mikroskopického vyšetření m.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mil.. ..klíčová slova: klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová la..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “Sexualita u nemocných s ps.. .. Žourkov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Sexualita u nemocných s p.. ..klíčová slova: psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a pr.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. hematologic/lymphatic malignancies of children. Virtual microscope interface is used to access.. .. Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenov.. .. of Pediatric Oncology, Masaryk University, Brno), which is presented as a collection of case.. .. results of immunohistological reactions. Virtual microscope interface is used to access..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a .. ..vlína .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání .. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku di.. ..vlína .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: anomálie, diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání .. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie .. ..va Češková~autor-23143-eva-ceskova#Alexandra Žo.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie pro .. ..klíčová slova: psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně .. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k vel.. .. fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ús.. .. Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva Hotárková, Ka.. .. kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formu.. .. patologie je samostatné odvětví patologie, které se věnuje prenatálnímu vývoj.. ..klíčová slova: fetopatologie, fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, p..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..Výukové publikace a autorská dí.. .. poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem ja.. .. je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asis.. .. Artimová~autor-179982-jozefa-artimova#Kateřina P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická t..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..Výukové publikace a autorská dí.. .. poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem ja.. .. je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů .. .. Švanda~autor-179981-libor-svanda#Kateřina .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická t..

Chirurgická propedeutika
.. propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pr.. ..V jednotlivých prezentacích jsou zpracována vš.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David Starý, .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-11-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].